Hopp til innhold

Svenske eksperter tror de fant fremmed undervannsfartøy

Avtrykk på havbunnen og ekkolodd-funn i Sverige kan ifølge svenske eksperter tyde på at det har vært et ukjent undervannsfartøy i havnebassenget i Gävle.

Mulig undervannsfarkost i svensk skjærgård

EKKOLODD: Disse ekkoloddbildene viser ifølge svenske eksperter det som kan være et fremmed undervannsfartøy.

Foto: GÄVLE HAMN / SVT

I en rapport Dagens Nyheter har fått tilgang til skriver to eksperter at svensk farvann kan ha blitt krenket 29. juni år. SVT og flere andre svenske medier har tidligere publisert ekkoloddbilder av det som kan ligne et undervannsfartøy.

Bildene viser det som kan være en om lag 12 meter lang og tre meter høy ubåt. Ifølge rapportforfatterne tyder også avtrykk av havbunnen på at det kan ha vært et fremmed undervannsfartøy på bunnen av havnebassenget i Gävle.

Funnet ble gjort i forbindelse med en rutineundersøkelse av havnebassenget. Det skal ha blitt forsøkt undersøkt av dykkere timer etter at det ble oppdaget, uten hell.

Mulig ubåtobservasjon i Gävle havn

Observasjonen ble gjort her, i Gävle havn.

Foto: SVT / SVT

– Grov, bevisst krenking

Dykkerne fant imidlertid parallelle, rektangulære avtrykk som stakk noen centimeter ned i havbunnen.

– Ut ifra ekkoloddbildene og personalets utsagn dras slutningen at et fremmed undervannsfartøy har befunnet seg i Gävle havn, slås det fast i en rapport som er utarbeidet av ekspertene Nils-Ove Jansson og Nils Engström, ifølge Dagens Nyheter.

– Hendelsen bør klassifiseres som grov, bevisst krenking, heter det videre i rapporten, som er utarbeidet etter et privat initiativ.

Jansson har arbeidet i marinens analysegruppe og sittet i ledelsen for den militære sikkerhetstjenesten MUST. Engstöm er tidligere sjøoffiser.

Triton-NN

Svenske eksperter sier til Dagens Nyheter at deres undersøkelser viser at objektet har samme form som undervannsfarkosten Triton-NN.

– Ligner russisk fartøy

De to rapportskriverne ønsker ikke å spekulere i hvem som kan ha eid farkosten som skal ha vært i havnebassenget. De to peker imidlertid på at det er kjent at Russland tidligere har brukt en farkost av typen Triton-NN for å transportere personell under vann.

– Det finnes flere likheter mellom ekkoloddbildene og Triton-NN, sier Nils-Ove Jansson til Dagens Nyheter.

Forsvaret avviser imidlertid hele historien og sier det ikke foreligger noe som tyder på fremmed ubåtvirksomhet. Forsvarets talsmann Jesper Tengroth sier at hendelsen ble kjent i sommer og at forsvaret da gjorde sin analyse.

– Vi var blant annet på plass i Gävle. Den endelige analysen er ikke klar, men ut fra det vi vet nå, kan vi ikke se at det er noe som tyder på fremmed ubåtaktivitet, sier Tengroth.

Han har ennå ikke lest den rapporten som Dagens Nyheter siterer fra.

Mindre ubåt i 2014

Det er ikke første gang det mistenkes at utenlandske makter har krenket svensk farvann ved å bruke ubåter. Den tidligere marineoffiseren Göran Frisk, som var med på å jakte ubåter på 80-tallet, sier til SVT at observasjonen ikke er noe å le av.

– Det er noe vi bør fundere nøye over. Jeg sier ikke mer enn det, sier Frisk.

I 2014 fikk svenske forsvarsmyndigheter inn tre uavhengige observasjoner av en mulig undervannsfarkost i svensk farvann. Etter en ukelang jakt fastslo det svenske Forsvaret etter hvert at en mindre ubåt av ukjent nasjonalitet hadde krenket svensk farvann.

Også den gang ble det spekulert i om det kunne være en ubåt av typen Triniton-NN som ble brukt.

Mulig ubåt utenfor Stockholm (uthevet med mørknet)

Dette bildet ble tatt av et vitne og overlevert til det svenske forsvaret i 2014. Bildet var en av flere som førte til en storstilt ubåtjakt.

Foto: privat / Försvarsmakten

SISTE NYTT

Siste nytt