Hopp til innhold

Nå kan du kjøpe en marinebase

Aldri før har Forsvaret lagt en marinebase ut for salg. Nå er det en realitet.

Olavsvern

Olavsvern ligger sju kilometer fra Tromsø.

Den nedlagte marinebasen Olavsvern utenfor Tromsø skal på nyåret annonseres for salg.

Forsvaret sier at de allerede har selskaper som er interessert i å kjøpe marinebasen.

Første gang en marinebase selges

Skifte Eiendom har fått oppdraget med å selge anlegget. Og det er første gangen at det norske forsvaret selger en marinebase.

Regionsjef Trond Eliassen sier at det er en krevende og interessant oppgave å selge et slikt anlegg.

– Vi er veldig opptatt av å finne et fornuftig etterbruk av det, at det ikke blir en skrekklandsby som bare står der. Det er viktig at det blir et etterbruk som kommunen kan dra nytte av, sier Eliassen.

Solgt ved slutten av 2011

Den som får kjøpt anlegget får bygninger på 20.000 kvadratmeter, og 25.000 kvadratmeter fjellanlegg, inkludert en stor dokk og en dypvannskai.

I løpet av siste halvdel av 2011 regner eiendomsselskapet at de har solgt basen.

– Det mest naturlige er at de som kjøper anlegget er tilknyttet marin virksomhet, sier regionsjefen.

Brukt over én milliard

Det er gjennom årene brukt over en milliard kroner på Olavsvern. Mesteparten av pengene er kommet fra NATO.

Nå pågår det en prosess for at NATO skal godkjenne at basen skal selges. Eliassen sier at dette blir avgjort på nyåret.

Olavsvern ble bygd for sjøforsvarets undervanns- og motortorpedobåter som opererte i nordområdene. Også allierte fartøyer har brukt basen mye.

Nedlagt tross store protester

Etter råd fra forsvarssjefen, vedtok Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet i 2009 at Olavsvern skulle legges ned. Det skapte store protester lokalt og i Nord-Norge. Men til ingen nytte.

Trykktank brukt av UNN

På basen er det også en trykktank som også brukes av Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) til å behandle blant annet dykkersyke og kulloseforgiftning.

Når basen selges, vil UNN bygge opp et nytt anlegg på sykehusområdet i Tromsø.