Hopp til innhold

Umulig å granske identiteten til alle som kommer

STORSKOG / VADSØ (NRK): Politiet i Øst-Finnmark har satt inn så mye krefter på å ta imot flyktningene at det går ut over beredskapen. Likevel får de ikke gransket identiteten til alle som kommer. En sikkerhetsutfordring, sier politiledelsen.

Flyktninger i kø på Storskog grensestasjon

EN HELTVANLIG KØ: Før sommeren kom det knapt flyktninger til Storskog, men siden august har tallet eksplodert. Nå er det flere enn politiet kan ta unna.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Strømmen av asylsøkere over den lille grensestasjonen på Storskog er nå så stor at politiet ikke får gjort jobben sin. Til nå har det kommet 750 asylsøkere over grensa fra Russland, og antallet øker.

– Det har tiltatt siden midten av august. Nå har vi en situasjon som gjør at de ressursene vi rår over er utilstrekkelig for å holde ut og håndtere en økning i trafikken, sier Lars Gaupset, assisterende stabssjef ved Øst-Finnmark politidistrikt.

Når flere politifolk må jobbe med flyktningene, vil vakt- og beredskapstjeneste lide. Etterforskning vil bli forsinket, og publikum vil ikke så lett få kontakt med politiet, ifølge Gaupset.

Usikker identitet

Lars Gaupset

Politiet treger både mannskaper og infrastruktur for å håndtere flyktningstrømmen, ifølge Lars Gaupset.

I september kom det 4900 asylsøkere til Norge, nesten fire ganger så mange som samme tid i fjor. 10 prosent av dem kom over grensa ved Storskog, som tidligere ikke har tatt imot noe antall av betydning.

Politiet har satt opp tre telt for å gi de nyankomne tak over hodet mens de venter på å bli registrert og transportert videre til transittmottak.

Det lokale politiet har fått hjelp fra Politiets utlendingsenhet, men likevel er det for mye å gjøre, ifølge Gaupset. Konsekvensen er blant annet at registrering og identifiseringsarbeid er på et minimumsnivå.

– Politiets utlendingsenhet kan ikke foreta en så fullstendig registrering av asylsøkere som de i utgangspunktet er tiltenkt. Det gir oss selvfølgelig noen uavklarte problemstillinger i forhold til hvem vi har med å gjøre. Det kan innebære en sikkerhetsutfordring sett med flere øyne, sier Gaupset.

Avslører russiske borgere

Jørgen Granberg, politioverbetjent ved Politiets utlendingsenhet, konstaterer at mange av syrerne har vært i Russland i lang tid.

– I tillegg har vi avdekket mange etniske syrere som søker asyl som syriske borgere, men når vi ransaker dem finner vi russiske pass. De er med andre ord russiske statsborgere, sier Granberg.

– Hvis dette øker på samme måten fremover hver uke, så vil jeg si at situasjonen er meget, meget alvorlig.

Lover utvidelse

Justisdepartementet stilte ikke til intervju med NRK i dag, men regjeringen følger situasjonen nøye og vurderer fortløpende tiltak, skriver kommunikasjonsstaben i på vegne av statssekretær Jøran Kallmyr.

– Politiets utlendingsenhet og Utlendingsdirektoratet er i gang med å utvide registrerings- og mottakskapasiteten for å håndtere situasjonen, heter det i eposten.

Lars Gaupset mener det kreves flere folk og bedre tilrettelegging på grensa.

– Situasjonen kan vedvare, den kan øke og bli vanskeligere. Vi går nå inn i mørketiden, 67 måneder med kulde og snø. Dette er en situasjon som er ekstraordinær.

Det er så mange flyktninger som kommer fra Russland og inn i Norge ved Storskog at politiets beredskap er lammet.

Flyktningstrømmen hindrer at politiet får gjort de andre oppgavene de er satt til.