Flyavgift rammer flyruter i nord

Økte flyavgifter fører til kutt i rutetilbudet i Nord-Norge.

Widerøe

Reduksjonene gjennomføres suksessivt i løpet av januar, ifølge Widerøe.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Widerøe melder torsdag om omfattende kutt i flytilbudet i distriktet – som følge av økte flyavgifter på flyplassene.

Samferdselsdepartementet vedtak om 24 prosent økning i startavgiftene ved Avinors lufthavner fra 1. januar som hardt i nord. Ifølge en pressemelding fra Widerøe skal avgiftsøkningen finansiere en lettelse i avgiften for store fly.

– Vi må i første omgang redusere distriktsrutenettet med rundt 1600 flyginger, sier kommunikasjonsdirektør Richard Kongsteien i Widerøe.

Rammer hardt i nord

Richard Kongsteien, Widerøe

Richard Kongsteien er bekymret for det fremtidige rutetilbudet i nord.

Foto: Widerøe

Rutekuttene vil berøre Kirkenes, Lakselv, Sørkjosen, Hammerfest, Tromsø, Stokmarknes, Bodø, Sandnessjøen, Brønnøysund og Kristiansund.

Rutene Kirkenes-Lakselv og Kirkenes-Sørkjosen stenges helt, mens de øvrige lufthavnene får færre avganger.

Kongsteien er ikke nådig i sin vurdering av Samferdselsdepartementets avgjørelse.

– Departementet påfører befolkning, næringsliv og øvrige trafikanter i distriktene avstandsulemper, i form av lengre reisetid og økte reisekostnader, sier han.

Taper store summer

Avgiftsøkningene vil påføre Widerøe et tosifret millionbeløp i årlig tap på det kommersielle rutenettet, dersom mottiltak ikke treffes.

Luftfarten har uvurderlig betydning for Distrikts-Norge. Derfor er det vanskelig å forstå at Samferdselsdepartementet på eget initiativ og uten tilslutning i høringsrunden, vedtar avgiftsøkninger som sender kostnadene til værs i distriktsluftfarten og med det svekker dens bærekraft, sier Kongsteien.

Frir til politikerne

Widerøe appellerer nå til det øvrige politiske miljø til å sikre at dagens avgifter blir videreført, slik at rutenettet kan opprettholdes på 2012-nivå.

– Dersom staten ønsker å bruke 20 millioner kroner ekstra på anbudsrutene, bør det heller skje gjennom å senke billettprisene eller bedre tilbudet, fremfor å bruke pengene på å dekke avgiftsøkninger som ingen har bedt om. Økninger som mest går til å gi ubetydelige avgiftslettelse mellom de store byene i Sør-Norge og til utlandet, sier Kongsteien.