Hopp til innhold

Få kvinner blir brannkonstabler – her har de økt andelen med 300 prosent

Et av landets nordligste brannkorps har tatt grep for å få opp kvinneandelen. På landsbasis er kun seks prosent av brannkonstablene kvinner.

Brannkonstabel i Alta brann og redning, Astrid Hofstad

Hun er en av tre kvinner som skal være sommervikar i Alta brann- og redningskorps. Brannvesenet i Alta vil vise at det mannsdominerte yrket også er for kvinner.

Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

– Jeg tror det handler litt om hva folk har hørt om brannyrket, at du liksom må være veldig svær og sterk. Men det går fint an å være dame og gjøre denne jobben, sier Astrid Hofstad.

Hun er ett av de nye tilskuddene i Alta brann- og redningskorps. Her har de gått fra å være én kvinnelig brannkonstabel til fire.

Tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), viser at det jobber omtrent 11.000 personer med brann og redning i Norge.

Kun 700 av disse er kvinner.

– Godt mottatt

Alta brann- og redningskorps ønsket å gjøre noe med dette.

I fjor høst arrangerte de en informasjonskveld direkte rettet mot kvinner. De ville vise at hvilket kjønn du har ikke skal ha noe å si for om du kan bli brannkonstabel.

Og dette har båret frukter. Nå har de økt kvinneandelen med hele 300 prosent.

– Jeg kan si for meg selv at jeg er blitt veldig godt ivaretatt og møtt av de som jobber her, sier Hofstad.

Les også Brannkonstabel Malin (26) mener det er likestilling i Norge

Malin S. Hansen

Gamle tradisjoner

Frank Olav Pettersen er brannsjef i Alta. Han forteller at de ønsket å oppklare hva det egentlig innebærer å være brannkonstabel.

– Jeg har jo inntrykk av at det er en del fordommer, som jeg kaller det, fra gammelt av.

Brannsjef i Alta brann og redning, Frank Olav Pettersen

Det har blitt gjort en god jobb i norske brannvesen med å rekruttere flere kvinner, men det er fortsatt for få. Det mener brannsjef i Alta, Frank Olav Pettersen.

Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Elisabeth S. Aarsæther, direktør i DSB, forteller at det tradisjonelt sett har vært, og er, for få kvinner i norske brannvesen.

– Når vi skal drive rekruttering til brann- og redningsyrket i tiden fremover, må vi bryte med noen tradisjoner som har gjort at menn først og fremst har søkt seg til dette yrket.

– Og kanskje også noe med hvilket syn vi har på hvem som er bak uniformene. Sånn har det for eksempel vært i politiyrket i mange år. Men etter en iherdig innsats i denne bransjen, har de nå fått en endring.

Elisabeth Aarsæther, DSB

Til tross for lav andel kvinner i norske brannvesen, har det faktisk vært en liten oppgang de senere år. Elisabeth S. Aarsæther, direktør i DSB, håper at man framover vil se at andelen stiger ytterligere.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Tror på økt kvinneandel

Aarsæther forteller at DSB har ansvar for hvilke regelverk og standarder som gjelder for disse yrkene.

Hun har blant annet vært i kontakt med Arbeidstilsynet som lager standarder for røykdykkere. Her skal de se på om det er noe i regelverket som gjør at det hittil har vært for få kvinner som har valgt disse yrkene.

I tillegg sier hun at brannsjefene rundt i Norge må ta stort ansvar i sitt korps.

– De må sørge for at det ikke er noe i miljøet, eller rekrutteringen eller i ordene vi bruker som gjør at det er nesten bare menn som velger dette yrket, sier Aarsæther.

Aarsæther tror at grepene de gjør nå vil vise at tallene går oppover.

– Noe annet er ikke akseptabelt.

Astrid Hofstad har denne oppfordringen til kvinner som har lyst til å prøve seg i yrket.

– Kjør på. Søk. Det er ikke farlig. Det verste som kan skje er å ikke klare det (jour.anm: de fysiske kravene). Men da har du iallfall prøvd.

Fra venstre: Brannsjef Frank Olav Pettersen, med brannkonstablene Jim Daniel Pettersen og Astrid Hofstad (Alta brann og redning)

Det er første dag på jobben for Astrid Hofstad, som har blitt tatt imot av kollegene Frank Olav Pettersen (til venstre) og Jim Daniel Pettersen (i midten).

Foto: Trond Odin Myhre Johansen / NRK

Les også Bare 3 prosent er kvinner - Nå lover landets brannsjefer endring

Laila Lien Østgård brannsjef i Valdres