Hopp til innhold

Klager fiske av pukkellaks inn til EU: Fiskere frykter kroken på døra

Fiskere mener staten bryter loven når de lar fiskebruk få hente pukkellaks gratis. Nå frykter de å ikke få solgt vanlig laks, som de selv fisker.

nærbilde pukkellaks dugnad mot pukkellaks

I år det ventet at elvene i Finnmark nærmest vil flomme over av pukkellaks. Hva som skjer med laksen etter at den er tatt på land kan nå bli mat for EU.

Foto: Hanne Wilhelms/ NRK / Hanne Wilhelms/ NRK

CO₂ i atmosfæren
419,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,08 °C
Les mer  om klima

Når folk får gratis laks, hvorfor skal de da betale hundre kroner, eller to hundre kroner for en vanlig laks, sier Inge Arne Eriksen.

Leder av den sjøsamiske næringsorganisasjonen Bivdu frykter at det i sommer blir kroken på døra for mange yrkesfiskere når pukkellaksen invaderer norske elver.

Men den uønskede fisken får ikke skylda. Det får staten.

Miljødirektoratet har nemlig gitt et fiskebruk og annen industri lov til å hente all pukkellaksen som tas i elvene.

Fisken får de gratis, eller til under markedspris.

Inge Arne Eriksen er leder i den sjøsamiske næringsorganisasjonen BIVDU. Organisasjonen har kjempet lenge for å få ta ut uønsket pukkellaks i sjøen. Men myndighetene frykter det vil skade den lokale laksestammen.

Inge Arne Eriksen frykter sjølaksefiskere vil bli utkonkurrert av pukkellaksen fordi fiskeindustrien får den gratis, eller billig.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Mener de blir utkonkurrert

Eriksen mener dette er brudd på konkurransereglene i EØS-avtalen. At fiskebruk ikke må betale noe for fisken vil kunne utkonkurrere sjølaksefiskerne, som trolig vil slite med å selge vanlig laks til de samme fiskebrukene.

Bivdu vil derfor melde inn saken til Esa.

Det er såpass alvorlig at man bruker statlige midler på å ødelegge en næring.

Pukkellaksdugnad i Vestre Jakobselv, juli 2021

I 2021 ble store mengder pukkellaks til søppel. For å unngå dette er det gjort avtaler med fiskebruk som henter all fisken.

Foto: Hanne Wilhelms / Hanne Wilhelms

Fisken må håndteres

Det er særlig elvene i Finnmark at millioner av pukkellaks vil forsøke å gyte i sommer. Bare i Tanavassdraget alene er det ventet en halv million av den.

Pukkellaksfeller er satt ut i nesten alle elvene for å få fanget fisken, og det er her fiskeindustrien kommer inn i bilde.

Seniorrådgiver Eirik Frøiland i Miljødirektoratet sier avtalene om henting av fisk varierer fra elv til elv, men at de først og fremst er avhengig av at all fisk blir hentet.

I de fleste elvene er avtalen han snakker om hemmelig, mens pukkellaksen vil være gratis å hente i Tanavassdraget.

– Vårt mål er å bekjempe pukkelaksen, som er en fremmed art i norske elever. Den jobben er ikke gjort når fisken er avlivet. Fisken må også tas bort fra elvebredden.

Seniorrådgivar Eirik Frøiland i Miljødirektoratet viser fram ein pukkellaks.

Eirik Frøiland i miljødirektoratet sier målet er å bekjempe pukkelaksen i norske elver. Myndighetene mener det gjøres best ved å ta ut fisken i fiskefeller nær eller i elva.

Foto: Lars Åke Andersen / Statsforvaltaren i Troms og Finnmark

Må også ta fisk av dårlig kvalitet

Frøiland sier de er avhengig av et godt system som kan håndtere store mengder død fisk. Vardøbruket er en av aktørene som skal ta inn fisk. Det skal de blant annet gjøre fra Tanaelva.

– De henter fisk daglig. De må ta med alt, uavhengig av kvalitet og kvantum, sier Frøiland.

At Vardøbruket ikke skal betale for fisken, begrunnes med at kvaliteten er usikker.

Frøiland sier laksefella der fisken tas ut, ligger lang opp i elva. Utover sommeren kan mye av fisken være uspiselig.

– Det er kjøpers risiko hva de får av både mengde og kvalitet. Men vi er fornøyd med at noen vil ta risikoen og prøve å lage mat av den, i istedenfor at det blir et avfallsproblem.

Samtidig må Vardøbruket betale for logistikken.

Frøiland er trygg på at miljødirektoratet ikke bryter regelverket i måten de håndterer pukkellaksen på.

– Dette gjelder bekjempelse av en fremmed art, og det finnes ingen felles regler om dette i EØS-avtalen, sier han.

Felle som skal stoppe pukkellaks i Vestre Jakobselv

Feller, som her i Vestre-Jakobselv i Vadsø, er satt opp i en rekke elver i Finnmark i forkant av årets innrykk av pukkellaks.

Foto: NRK

Ønsker ikke å konkurrere ut sjølaksefiskere

For to år siden var de store mengdene med pukkellaks et miljøproblem, og mye havnet som søppel.

Morgan Degerstrøm er daglig leder for Vardøbruket.

Han sier de ikke ønsker å konkurrere ut lokale sjølaksefiskere ved å hente inn gratis pukkellaks.

– De lokale sjølaksefiskerne har drevet med fiske av pukkellaks en del år, og jeg ønsker ikke å kvele markedet for dem. Så det meste av det vi produserer går nok til USA og Europa.

Daglig leder for Vardøbruket Morgan Degerstrøm håper pukkellaksen kan bli et ekstra bein å stå på for lokalt næringsliv

Morgan Degerstrøm håper pukkellaksen kan bli et ekstra bein å stå på for lokalt næringsliv

Foto: privat

Han har tro på at pukkellaksen kan bli en ressurs og et ekstra bein å stå på for næringslivet i Øst-Finnmark.

Vardøbruket har avtale om å hente pukkellaks fra Tana og seks andre elver i Varanger.

– Vi er vant til å håndtere store mengder fisk, og fiskebruket er en del av et større konsern som kan hjelpe til dersom det trengs.

– Vi har også et godt samarbeid med sjømatlinja på Vardø videregående skole, så vi kan teste ut rogn og andre matprodukter der.

Vardøbruket vil bruke kreative elever ved sjømatlinja når de skal produsere mat av pukkellaks.

Vardøbruket vil bruke kreative elever ved sjømatlinja når de skal produsere mat av pukkellaks.

Vil at pukkellaks fiskes i sjøen

Bivdu har lenge kjempet for at det meste av pukkellaks skal foregå i sjøen, før den svømmer opp i elvene.

På den måten kan sjølaksefiskere ta del i uttaket av pukkellaks og samtidig tjene penger på den.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har konkludert med at bifangsten av atlantisk laks, sjøørret og sjørøye blir for høy om man skal utvide sjølaksefisket etter pukkellaks.

Men Inge Arne Eriksen mener sjølaksefiskere har kunnskapen som trengs for å drive et målrettet fiske etter pukkellaks i sjøen.

Vi har folk, vi har båter, vi har utstyr. Men det er ikke politisk vilje til å gjennomføre dette. Nå ødelegger myndighetene i stedet markedet for laks.

Siste fra Troms og Finnmark