Mener de blir presset ut av bransjen: – Du føler de vil deg noe vondt

Forslaget om å øke aktivitetskravet for kongekrabbefiskere vekker sterke reaksjoner. – Kan bli nytt kystopprør, sier fiskeren Erling Haugan.

Leif Ingilæ og Erling Haugan

Leif Ingilæ (t.v.) og Erling Haugan fisker etter kongekrabbe i en sidefjord av Varangerfjorden i Øst-Finnmark.

Foto: Erik Andreassen / NRK

Erling Haugan er både fisker og leder av Bugøynes Fiskarlag i Øst-Finnmark. Nå er han bekymret for bygdas fremtid fordi det foreslås å øke aktivitetskravet for kongekrabbefiskere.

I dag innebærer kravet at fiskerne må levere andre arter for 200.000 kroner for å få lov til å fiske full kongekrabbekvote. Nå foreslås det å øke dette til 300.000 kroner i 2021.

– Det er kjempekrise både for fiskemottaket og for oss som er fiskere, sier Haugan.

Ifølge han er det i dag kun 2 av 15 båter i bygda som har klart å nå kravet om 300.000 kroner, og dermed kan miste halvparten av kongekrabbekvotene sine neste år.

Bugøynes

Bugøynes er en liten bygd i Sør-Varanger kommune i Øst-Finnmark med under 200 innbyggere.

Foto: Kristina Kalinina / NRK

Ressurs og plage

Fiskeridirektoratets forslag innebærer også en økning til 400.000 kroner i 2022 og 500.000 kroner i 2023.

– Du føler de vil deg noe vondt og at man skal presse bort de minste båtene. Vi har rett og slett ikke kvote nok til å fiske for 500.000, forteller Haugan.

– Blir kravet på 500.000 er bygda ferdig, sier Leif Ingilæ, en annen fisker i Bugøynes.

Han forteller at flere av fiskerne har mer enn nok med å klare dagens krav.

Selv om kongekrabben er en dyrebar ressurs, er den også en plage som ødelegger garn og line når fiskerne er ute etter andre arter.

Dersom kravet øker, forventer Ingilæ at fiskerne i større grad må forflytte seg vestover for å fiske.

– Hvis de fleste båtene går andre plasser, så blir det jo stopp. Da blir det jo til slutt ikke noe fiskebruk her.

Leif Ingilæ og Erling Haugan

Leif Ingilæ på kongekrabbefiske med kollegaen Erling Haugan. Begge er bekymret for forslaget om et økt aktivitetskrav.

Foto: Erik Andreassen / NRK

– Skal tilkomme aktive fiskere

Også i nabokommunen Nesseby frykter man økt aktivitetsplikt.

– Vi har slåss og kranglet om krabben i mange år. Jeg tror flere av de eldre fiskerne kommer til å forsvinne, sier leder for Varanger Fjordfiskerlag, Edgar Olsen.

Edgar Olsen

Edgar Olsen er leder i Varanger Fjordfiskerlag, som ble stiftet i protest da Fiskarlaget Nord ville øke aktivitetskravet. For noen år tilbake lå kravet på 100.000 kroner.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Aktivitetskravet ble blant annet innført for å forbedre grunnlaget for landanlegg og mottaksstasjoner.

Kravet skal også sørge for at retten til å fiske kongekrabbe tilkommer aktive fiskere. Fiskere som kom inn i det lukrative fisket, og kun drev med fangst av kongekrabbe, skapte nemlig misnøye.

Kongekrabbe på båten til Erling Haugan

Fiskerne i Finnmark tjener gode penger på kongekrabben. Arten har også blitt svært viktig for reiselivsnæringen i Øst-Finnmark. I årene før koronapandemien var det en mangedobling i turister fra Asia.

Foto: Erik Andreassen / NRK

Mener økning bør vurderes

Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, forstår bekymringen, men mener det er riktig å vurdere en økning i aktivitetskravet.

Han støtter imidlertid fiskerne i at det ikke bør innføres et nytt regelverk fra og med neste år.

– Jeg synes det vil være totalt feil å innføre dette fra 2021. Fiskerne har jo ikke fått mulighet til å tilpasse seg et nytt regelverk for inneværende år, sier Ingebrigtsen.

Kjell Ingebrigtsen, Norges fiskarlag

Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, sier de foreløpig ikke har behandlet saken sentralt. – Så får vi se hva medlemmene våre mener, sier han.

Foto: David Engmo

Uenighet på Stortinget

Nå er saken ute på høring frem til 20. november.

Ifølge Fiskeridirektoratet hadde over 60 prosent av fiskerne en omsetning på under 500.000 kroner på annen fisk enn kongekrabbe i 2019.

Kun 12,8 prosent av fiskerne lå imidlertid mellom 200.000 og 300.000.

– Det tilsier at kravet kan økes ytterligere, mener direktoratet.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) ønsker ikke å uttale seg før alle høringsinnspillene har kommet inn.

Odd Emil Ingebrigtsen

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) vil ikke uttale seg om aktivitetskravet før alle høringsinnspillene har kommet inn. Her fra besøket i Bugøynes i oktober, der han fikk høre argumentene til fiskerne i bygda.

Foto: Erik Andreassen / NRK

Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsmann Cecilie Myrseth sier de er åpne for å øke aktivitetskravet, men neppe opp til 500.000.

– Det høres bekymringsverdig mye ut. Vi vil gjøre det mulig for de mindre å være med i dette fisket, samtidig som at kravet om at det er aktive fiskere fremdeles ligger der.

Cecilie Myrseth og Kristina Hansen

Fiskeripolitisk talsmann i Arbeiderpartiet, Cecilie Myrseth.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Stortingsrepresentantene Geir Adelsten Iversen (Sp) og Bengt Rune Strifeldt (Frp) fra Finnmark har begge kommet med sterk kritikk av forslaget.

Strifeldt (Frp) mener det bør være mulig å innfri aktivitetskravet med annen aktivitet enn fiskeri, mens Iversen (Sp) sier til Sør-Varanger Avis at han mener forslaget skyver ut de minste båtene.

– Kan bli kystopprør

Både i Bugøynes og Nesseby frykter de for fremtidig rekruttering.

Med sine 49 år er Erling Haugan den yngste fiskeren i Bugøynes.

– Vi jobber hardt med rekruttering, og føler dette nesten er en ren sabotasje av det arbeidet.

Erling Haugan

Fiskeren Erling Haugan frykter et økt aktivitetskrav kan få store konsekvenser i hjembygda Bugøynes. – Jeg håper og ber på mine knær om at kravet blir på maks 200.000, sier han.

Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Dette vil gå ut over den minste flåten. Med dagens priser på fiskebåter- og kvoter er det også der du må starte. Man stopper rekrutteringen. Spør du meg er det nok gamle gubber i fiskerinæringen, sier Edgar Olsen.

Begge mener kravet bør ligge på 50.000.

– Blir det 500.000 har vi et kjempeproblem. Da blir det et nytt kystopprør, sier Haugan.

– Tror du på det?

– Man vet aldri, men jeg håper vi slipper det.