Hopp til innhold

Bygger fem nye vannkraftverk i Finnmark

Fylkesmannen går inn for bygging av fem nye vannkraftverk i Vest-Finnmark, men sier nei til et sjette av hensyn til reindrifta.

Kraftverk

Finnmark Kraft ønsker å etablere Hamnaelva kraftverk og Tverrfjordelva kraftverk i Loppa, Indre Erdal kraftverk og Korselva kraftverk i Kvalsund, og Kjerringelva kraftverk og Stjernevatn kraftverk i Alta.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Finnmark Kraft AS ønsker å etablere nye små kraftverk i kommunene Loppa, Kvalsund og Alta.

Overingeniør Jostein Fløgstad hos Fylkesmannen sier at de har vurdert behovet for økt kraftproduksjon mot miljømessige konsekvenser.

– Vi har ikke vurdert konsekvensene av utbyggingene som så store at en burde fraråde dem, sier han.

Finnmark Kraft ønsker å etablere Hamnaelva kraftverk og Tverrfjordelva kraftverk i Loppa, Indre Erdal kraftverk og Korselva kraftverk i Kvalsund, og Kjerringelva kraftverk og Stjernevatn kraftverk i Alta.

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat som gir konsesjon. Fylkesmannen, sammen med berørte kommuner, Finnmark fylkeskommune, Sametinget og interesseorganisasjoner, er viktige høringsinstitusjoner.

Naturvernforbundet mener behovet for mer elektrisk kraft ikke ertil stedet og går imot.

Fylkesmannen mener ei etablering av Tverrfjordelva kraftverk vil gi for store konsekvenser for reindrifta, og mener planene om å bygge Tverrfjordelva kraftverk i Loppa bør legges til side.

– All kraftutbygging vil beslaglegge inngrepsfri natur, og arealet er en av de viktigste faktorene for å opprettholde reindrifta, sier Fløgstad.