Finner stadig mer tilgriset sjøfugl – men ikke kilden til oljesølet

Kystverket har satt inn et overvåkingsfly for å finne opphavet til oljen som dreper stadig nye fugler langs kysten av Finnmark.

Praktærfugl tilgriset av olje

FØRSTE OFFER: Denne praktærfuglen ble fotografert på Ingøy 29. mars, og er det første offeret i Vest-Finnmark i denne runden med oljesøl. Fem andre fugler av samme art søkte mot land samtidig.

Foto: ALLAN KLO/NRK

De siste dagene har det kommet nye meldinger om fugler tilgriset av olje.

– Vi har ingen teorier om hvor oljen kommer fra før vi finner noe. Det kan være alt mulig, sier Erling Bratland om bord i overvåkingsflyet. Han betjener den spesielle radaren som kan oppdage oljesøl.

Torsdag søkte flyet fra Tanafjorden til Nordkapp, samtidig som to skip lette i andre områder. Men kilden til oljeutslippet er fortsatt et mysterium.

Kystverket bruker fredagen på å granske kystområdene ved Nordkapp, Måsøy og Sørøya. Deretter tar de en ny vurdering om hvor de skal søke videre.

De har også bestilt satellittbilder av sjøen i det aktuelle tidsrommet. Oljesøl demper bølgene, og dermed kan det oppdages på lang avstand.

Kystverkets overvåkingsfly

Erling Brattland er systemoperatør på Kystverkets overvåkingsfly, og sier han leter etter nåla i høystakken.

Foto: Allan Klo

Store deler av Finnmark

Siden slutten av mars er det funnet skadde og døde fugler i store deler av Finnmark. Først på Ingøy og naboøya Rolvsøy i vest, senere så langt øst som Gamvik.

Torsdag ble det funnet oljeskadet fugl i Akkarfjord og et titall krykkjer i havna i Sørvær på Sørøya. Det er det vestligste funnstedet så langt.

I starten av mars ble det også observert et tjuetalls sjøfugler tilgriset med olje i Vardø havn. Hverken Kystverket eller brannvesenet i Vardø kunne si hvor oljen stammet fra, og det er uklart om det er noen sammenheng med de siste tilfellene.

Dødelig

Oljesøl kan bety dødsdom for sjøfugl. Fugler tilgriset av olje vil «trekke» vann når de går på sjøen, slik at de fryser ihjel, og de kan bli forgiftet når de forsøker å rense fjærene.

På denne tiden av året kommer også trekkfugler tilbake. Finnmarkskysten har flere av Norges største sjøfuglkolonier, og selv et begrenset utslipp kan ramme svært mange fugler hvis det havner nær en koloni.

Oljeanalyse kan avsløre «synderen»

For å finne kilden er Kystverket avhengig av at folk melder fra når de finner eller observerer skadet fugl. Det er det også mange som har gjort.

På Rolvsøy ble det også tatt vare på forurensede fjær. Disse sendes nå til oljeanalyse.

Håpet er at svarene fra prøvene kan være med på å avsløre hvor oljen kommer fra.

Steinar Lodve Gyltnes
Foto: KYSTVERKET

I mellomtiden er Kystverket på vingene for å søke, sier Steiner Gyltnes, vaktleder for Kystverkets beredskap for akutt forurensing.

– Er dere overrasket over at det er gjort funn av oljeskadet fugl over et så stort område?

– Ja. Vi undrer oss jo over hva som kan være kilden og hva som kan gjøre at vi har observasjoner av oljeskadet fugl fra Sørvær i vest til Gamvik i øst.

Kystverkets overvåkingsfly

En oljedeteksjonsradar (SLAR) «ser» olje på havoverflaten, med en rekkevidde på 20–40 nautiske mil til hver side av flyet.

Foto: Allan Klo