Får ingen ekstra støtte for å ta imot flyktninger

Det kommer ingen ekstrabevilgning direkte til mottaks- og ankomstkommuner som må håndtere en stadig mer krevende flyktningesituasjon.

Flyktninger ved Storskog

Barn og voksne har kommet syklende over grensen fra Russland til Norge. De som ikke får plass på transittmottaket i Fjellhallen i Kirkenes, blir plassert på hoteller.

Det kommer ingen ekstra penger til kommunene som nå tar imot flyktninger.

I Sør-Varanger kommune jobbes de for fullt for flyktningene som i stadig økende antall kommer over grensestasjonen ved Storskog.

Helga Pedersen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Helga Pedersen er skuffet over Stortingets avgjørelse om å ikke gi mottakskommuner ekstra penger.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Helga Pedersen er skuffet over avgjørelsen.

– Det er helt åpenbart at det er behov i vertskommunene for penger og sikkerhet for helsetilbudet til de som kommer, uten at man trenger å kutte i tilbudet til den øvrige befolkningen, sier Pedersen.

– Tynn begrunnelse

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti fremmet forslag om at det skulle bevilges et engangsbeløp på 50 millioner til kommunene som nå tar imot flyktninger.

Forhandlingene om neste års statsbudsjett er ikke formelt i gang ennå, men i dag fikk partiene svar på forslaget på Stortinget. Det ble ikke flertall.

– Det hadde vært et utrolig viktig signal fra Stortinget nå til vertskommunene, sier Helga Pedersen.

Begrunnelsen for at Stortinget ikke vil bidra i den nasjonale dugnaden med ekstra penger til hardt pressa kommuner, er ifølge Pedersen tynn.

– Saksordføreren fra Høyre, som er fra Østfold, sa at i Råde hvor det nye store ankomstmottaket skal være, har de pengene de trenger. Ergo var det ikke behov for å gi noe til de andre kommunene heller.

Fjellhallen, Kirkenes

Sør-Varanger kommune har opprettet transittmottak i idrettshallen som kan håndtere 150 flyktninger til enhver tid, men det reelle tallet ligger på 400-500 flyktninger i kommunen.

Foto: Kristian Sønvisen Bye / NRK

– Hvem skal ta regninga?

Situasjonen i Sør-Varanger er prekær. Flyktningene strømmer over grensa fra Russland i stort antall, og i går gikk ordføreren ut og ba innstendig at andre kommuner må avhjelpe situasjonen.

Fjellhallen transittmottak i Sør-Varanger klarer ikke å gjennomføre obligatoriske helsesjekk på alle flyktningene som kommer, og rutinene har brutt sammen.

Cecilie Hansen

Ordfører Cecilie Hansen og Sør-Varanger kommune gikk i går ut og ba om hjelp til å håndtere flyktningstrømmen som kommer inn i Finnmark via Russland.

Foto: Tarjei Abelsen/NRK

– Vi er i en svært presset situasjon. Det er ingenting som tilsier at strømmen av flyktninger blir mindre framover. Vi ber nå innstendig om hjelp fra andre kommuner til å bistå oss i den her situasjonen, sa ordfører Cecilie Hansen (Sp) i Sør-Varanger i går.

Kommunen har en transitt som kan håndtere 150 flyktninger til enhver tid, men det reelle tallet ligger på 400-500 flyktninger i kommunen.

Ved Kirkenes sykehus er kapasiteten sprengt. De må hente inn ekstrapersonell for å ta blodprøver og røntgenbilder og må ha hjelp for å håndtere det store antall asylsøkere som skal gjennom helsesjekk. Dette gjelder også ved flere andre mottakskommuner.

Sykehuset vet derimot ikke hvem som tar regningen.

– Det viser nettopp at det er behov for å støtte hver kommune. Vi er nødt til å gi både Sør-Varanger og andre kommuner som tar imot flyktninger, trygghet for at de kostnadene de har blir dekket. Det gjelder også andre deler av helsevesenet som nå må gjøre en jobb, sier Helga Pedersen.