Fant miljøgift ved alle skipsverft

Store mengder giftstoffer er funnet ved alle undersøkte skipsverft i Nord- Norge.

Skipsverft i Tromsø

Verftet i Tromsø er ett av de som til nå er undersøkt for miljøgifter.

Foto: Trygve Andreassen

Etter ordre fra Klima og Forurensningsdirektoratet sjekker fylkesmennene skipsverftene for forurensing. Til nå er elleve verft, i hovedsak store verft som ligger i byene, undersøkt.

Det er funnet store mengder giftstoff ved alle virksomhene, og myndighetene er sikre på at tilstanden er like ille ved de mindre verkstedene.

(Saken fortsetter under video)

Giftstoffer ved verft

Video: Fylkesmannen har funnet miljøgifter på alle undersøkte verft.

Har hopet seg opp over tiår

Verftene som til nå er undersøkt ligger i Tromsø, Harstad, Ibestad, Eidkjosen , Havøysund, Hammerfest, Båtsfjord og Kirkenes.

Flere steder har man funnet kvikksløv, PCB, i tillegg til rester av tinnbasert bunnstoff. Det meste av dette har kommet til over flere år, sier Evy Jørgensen, fagansvarlig hos miljøvernavdelinga ved Fylkesmannen i Troms.

– Miljøgifter ble tatt i bruk ved verftene tidlig på 1900- tallet. Så dette har hopet seg opp over ett titalls år. Nå ser vi konsekvensene, dette er trolig en betydelig kilde til forurensning. Vi må få avklart forholdene for å iverksette tiltak, sier Jørgensen.

Tror flere verft er giftige

Så langt er det kun de største og mest bynære verftene som har blitt undersøkt. Mange har fått pålegg om å rydde opp, og flere saker ligger til behandling. Neste år starter jobben med å kartlegge alle de mindre slippene og småbåthavnene, også der forventer man å finne miljøgifter.

– Nå driver vi og får oversikt over de stedene som ikke har vært prioritert. Vi tror dette gjelder flere steder både i Finnmark og Nordland, sier Jørgensen.