Hopp til innhold

Få kvinner har søkt

Fiskeridirektoratet har mottatt 126 søknader på de ti rekrutteringskvotene som blir tildelt for 2019. Kravet på disse kvotene er at man er født i 1988 eller senere. 10 av søknadene kommer fra Troms. Totalt er det kun seks kvinner som har søkt etter deltakeradgang.