Eventyrer søkte nødhavn på Svalbard – ble der i to måneder før han ble oppdaget

Arktika 2.0-ekspedisjonen skulle følge Fridtjof Nansens fotspor, men følte seg nødt til å søke nødhavn på Svalbard. Det ble han dømt for.

Gilles Elkaim

Gilles Elkaim har vært på flere ulike ekspedisjoner de siste 30 årene, blant annet i Canada, Russland, Alaska og Grønland. Ekspedisjonen Arktika 2.0 skal følge Fridtjof Nansen fotspor.

Foto: Privat / ARKTIKA 2.0

Den franske ekspedisjonen reiste ut fra Kirkenes i august. Planen var å overvintre nord for Nysibirøyene, for så å fortsette ferden mot Nordpolen hvor Gilles Elkaim og kona skulle reise videre med hundeslede.

Svalbard-besøk lå ikke i kortene før på tilbakeferden i 2018.

En teknisk feil på båten, i kombinasjon med et voldsomt uvær som møtte dem like ved Nordaustlandet på Svalbard, tvang dem inn i en fjord. Men ferdsel i Duvefjorden der Arktika søkte tilflukt, er forbudt.

Etter å ha fått tips om reisebloggen til ekspedisjonen som viste hvor de var, valgte Sysselmannen å aksjonere med helikopter. Båten ble den 19. oktober tauet inn til Longyearbyen.

Elkaim har hele tiden hevdet at han søkte nødhavn på Svalbard, fordi han trengte deler til båten. Sysselmannen er uenig, og ga han i november et forelegg på 25.000 kroner.

Dette nektet kapteinen, som er tydelig på at han er eventyrer og ikke kriminell, å godta.

Gilles Elkaim og hundene på Arktika 2

De syv hundene på båten fikk ikke forlate båten de første ti dagene på Svalbard. Nå har de fått midlertidig tillatelse til å gå i land.

Foto: ARKTIKA 2.0 / Privat

30.000 i bot

Samboerparet har overvintret på øygruppa, fordi norske myndigheter beslagla passet deres under etterforskningen. Nå er Elkaim dømt i Nord-Troms tingrett, og må betale 30.000 kroner i bot, subsidiært 25 dagers fengsel.

Ifølge dommen har seilbåten ankret opp en rekke ganger på strengt forbudte øyer fra 24. august til 19. oktober.

Han har brutt flere av lovbestemmelsene på Svalbard. Han har overtrådt forbud mot å ferdes på steder hvor det er ferdselsforbud hele året, han har innført hunder uten tillatelse og han har ikke meldt fra om turen slik man skal.

Selv peker han på FNs havrettskonvensjon som blant annet regulerer ferdsel på åpent hav.

Den fastslår at skip, uavhengig av hvilken stat de tilhører, har rett til å passere territoriale havområder.

I tillegg åpner konvensjonen opp for at skip kan stoppe og legge anker dersom ekstraordinære hendelser oppstår.

Gilles Elkaim foran Arktika

Målet med ekspedisjonen er å være klimavitne til hva som skjer på Nordpolen og i Arktis.

Foto: Arktika 2.0 / Privat

– Kan ikke godta dommen

Gilles Elkaim sier at han ikke kan godta dommen fra Nord-Troms tingrett.

– Jeg er ikke kriminell. Hva er kriminelt med å gå i land for å rydde søppel i et område norske myndigheter burde ha ryddet. Hvilket naturreservat er det egentlig der isbjørn spiser plastikk og søppelet flyter, sier han på telefon fra den russiske bosettingen i Barentsburg.

– Her har vi blitt godt mottatt og vil være her til sommeren og så seiler vi videre i Arktis og planlegger anken av dommen, sier Elkaim.

Eventyreren legger til at han ikke er overrasket over utfallet av dommen i Nord-Troms tingrett.

– Det virket ikke som om rettsadministrasjonen i det hele tatt ville vurdere eller forstå våre argumenter, sier han.