Hopp til innhold

EU vil stille strengere miljøkrav til norsk fisk

EU-kommisjonen ønsker at det lages miljøregnskap for fisk som produseres i Norge. Forbrukerne skal dermed kunne se hvor stor påvirkning produksjonen har hatt på omgivelsene rundt. – Dette kan føre til færre fiskebåter og landanlegg, sier forsker.

Skreifiske 2015 i Senja

Færre båter og færre landanlegg kan bli et resultat når EU stiller strengere miljøkrav til fiskeproduksjonen.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Forslaget som er en del av «a European Green Deal», som innebærer å modernisere og sammenfatte det som finnes av miljøkrav i dag.

Lik industri skal få like regler å forholde seg til, og målet er å hjelpe den over i det grønne skiftet. EU har som mål å bli det første klimanøytrale kontinentet. De nye kravene skal tre i kraft om to år.

– Det betyr at alle som markedsfører noe i EØS-området, vil måtte gjennomføre miljøregnskap for sine produkter. For sjømat blir man pålagt å beregne 16 ulike miljøfotavtrykk per kilo fisk, sier direktør for miljø og helse i Sjømat Norge, Henrik Stenwig.

I dag er det flere miljømerker på fisk.

EU-kommisjonen ønsker en felles standardisering, som stiller strenge krav til dokumentasjon.

Henrik Stenwig, Sjømat Norge.

Henrik Stenwig i Sjømat Norge sier miljøregnskapet skal være et verktøy for å redusere miljøpåvirkningene i fiskeproduksjonen.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Verktøy for grønn omstilling

Miljøregnskapet skal også være kontrollert av en tredjepart, for eksempel myndighetene.

– Miljøregnskapet har to funksjoner. Det ene er å dokumentere miljøpåvirkningen til ditt produkt. Det andre er å være et verktøy for produsentene til å finne ut hvordan de kan redusere de miljøpåvirkninger som er bygd opp i produktet gjennom hele livsløpet, sier Stenwig.

Les også Norsk torsk sendes til Kina og fylles med vann og kjemikalier

Torskefilet

Hvilken energikilde og hvilke materialer som brukes er blant det som vil inngå i et miljøregnskap.

– Enten det er båt eller fiskemottak vil de som har god tilgang på data fra sin leverandørkjede komme bedre ut enn de som ikke har det.

Sverre Johansen, Norges fiskarlag

Sverre Johansen, Norges Fiskarlag

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Ingen alternativer til diesel

Sverre Johansen er generalsekretær i Norges Fiskarlag. Han sier en slik omstilling vil gi noen utfordringer, så det er viktig å komme i gang med et godt arbeid nå.

– I dag er det veldig få, egentlig ingen, alternativer til diesel, for å gjennomføre fiskeriene. Det gjør at vi er nødt til å forsere utviklinga og få ny teknologi på plass og sørge for at vi har økonomi ti å gjennomføre den omstillingen som ligger foran oss.

Miljøregnskap er bare en del av flere nye EU-mål for en bærekraftig matproduksjon.

Les også Aldri før har fiskerne fått bedre betalt

Kenneth Arntzen er fotografert på kaia til Myre fiskemottak

Kan bli færre anlegg

Forsker Audun Iversen ved matforskningsinstituttet Nofima sier en slik omstilling kan få konsekvenser for fiskeriflåten. Flere avgifter vil øke drivstoffkostnadene, peker han på.

– Og det vil gjøre at fiskerne ønsker å fiske mest mulig effektivt når fisken er mest tilgjengelig.

Økte kostnader kan fremskynde behovet for ytterligere strukturering. Altså færre fiskebåter, som igjen kan få betydning for antallet industrianlegg på land.

– Strukturering har ført til færre landanlegg, og færre kommuner som har fiskeindustri, sier Iversen.

Den norske sjømatindsutrien eksporterer til rundt 150 markeder i hele verden, og er den nest største eksportøren av sjømat i verden, ifølge Nofima.

Les også Mattilsynet vil at du skal få vite hvilket hav fisken kommer fra – foreslår nye regler

Fiskebåt utenfor Andøya