Mattilsynet vil at du skal få vite hvilket hav fisken kommer fra – foreslår nye regler

Kjøper du en torskefilet i butikken, er sjansen stor for at du vet lite om hvor den er fanget. Det vil Mattilsynet endre på.

Fiskebåt utenfor Andøya

I dag sier reglene at fiskeprodusentene må opplyse om fangstsone. Mattilsynet vil at du nå skal få vite hvilket hav fisken er fisket i.

Foto: Knut Troim/Unsplash

Flere norske fiskeprodusenter skriver at fisken i deres produkter er fanget i det nordøstlige Atlanterhavet.

Det synes Mattilsynet er i overkant generelt.

– Nordøstlige Atlanterhavet er halve Europa, sier Lise Charlotte Rokkones i Mattilsynet til NRK.

Vi ser for oss at man skal kunne merke om fisken er fisket i Norskehavet eller i Nordsjøen, for eksempel. Det gjør det litt mer spesifikt, uten at det er helt konkret på hvilken fiskebank det gjelder.

På den måten vil det norske regelverket harmonisere med EUs, og forbrukerne både i Norge og ellers i Europa får det enklere, sier Mattilsynet.

Torskeloin fra Nordøstlige Atlanterhavet.

Torskeloin fisket i det Nordøstlige Atlanterhavet.

Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Interessant informasjon

I dag sier reglene at fiskeprodusentene må opplyse om fangstsone. I tillegg må det oppgis hvor stor andel fisk det er i produktet.

Men det betyr at fisken kan være fanget hvor som helst i et enormt havområde. En så generell merking er ikke godt nok, mener Mattilsynet.

Det Nordøstlige Atlanterhavet, som flere produsenter opplyser at fisken kommer fra, er stort.

Det strekker seg fra russiske Novaja Semlja i øst til Grønland i vest, sørover forbi Norge og Island – helt ned til Biscayabukta.

Det nordøstlige Atlanterhavet FAO27

STORT HAVOMRÅDE: Det skraverte feltet viser Det nordøstlige Atlanterhav, som går fra Russland i øst og helt til Sør-Spania.

Illustrasjon: Malin Nygård Solberg / NRK

– Det handler om å skjønne om fisken er fra Barentshavet eller i Sør-Europa. Det tenker vi kan være fornuftig å vite. Da kjenner man opphavet til fisken bedre. Noen fisker lever i nord, og ikke i Sør-Europa, og det er interessant informasjon for forbrukeren, sier Rokkones.

Mattilsynet sendte ut et forslag til høringsbrev til regjeringen før nyttår. Saken ligger til vurdering hos flere departementer, før den eventuelt blir sendt tilbake til Mattilsynet. Er de enige med Mattilsynet vil forslaget bli sendt på høring.

Positive

Produsentene selv synes forslaget er bra.

Daglig leder for fiskeindustri for villfangst i Lerøy, Børge Soleng, sier de stiller seg positive til forslaget.

– Dette er en tilpasning til EUs regelverk som allerede har krav om fangstområde og underområde. Vi har stort sett bare råvarer fanget i norske farvann i våre produkter.

Daglig leder for for fiskeindustri for villfangst i Lerøy, Børge Soleng.

Børge Soleng er daglig leder for fiskeindustri for villfangst i Lerøy.

Foto: LERØY

– Vi er positive til Mattilsynets initiativ. Vi merker allerede alt vi selger til EU på denne måten, og har også begynt å merke flere av våre produkter i Norge på samme vis.

Daglig leder i Lofotprodukt, Øystein Rist, spiller også på lag.

– Vi ønsker en mest mulig transparent og åpen bransje, så vi er positive til forslaget.

Øystein Rist, daglig leder Lofotenprodukt.

Øystein Rist i Lofotprodukt.

Foto: Pressefoto

Også Findus sier de forholder seg til retningslinjene fra Mattilsynet.

I en e-post til NRK skriver Findus at de til enhver tid følger det gjeldende regelverket for merking av pakninger, og at de naturligvis vil forholde seg til det nye regelverket, skulle det komme.

Gjelder ikke fiskekaker

For sammensatte fiskeprodukter, som for eksempel fiskekaker, er kravene annerledes og mindre spesifikke.

Her trenger ikke produsentene opplyse om hverken fangstsone eller fiskeart. De må bare opplyse om hvor mye fisk produktet inneholder.

Rokkones forklarer det med at det blir svært vanskelig for produsentene å oppgi denne informasjonen da fisken kan komme fra forskjellig steder.

Likevel velger mange å gjøre nettopp det likevel.

Men hvilke regler gjelder når de først har merket?

– Hvis de først tar det valget, så må det være riktig. Men da blir det en liten juridisk nøtt som vi må ta stilling til. Hvis de merker med nordøstatlanteren, så er det jo ikke feil. Men kan det være villende? Det har vi ikke sett på og vurdert, sier Rokkones i Mattilsynet.