Hopp til innhold

Frykter klasseskille i skolen: – Har ropt etter retningslinjer for kunstig intelligens

I dag legger regjeringen frem sin strategi for digital kompetanse. Både elevorganisasjonen og Norsk Lektorlag forventer føringer på ChatGPT.

Elever i Tana kommune har utdaterte datamaskiner.

Regjeringen har satt ned et utvalget som skal oppsummere kunnskapsgrunnlaget og foreslå tiltak knyttet til barn og unges skjermbruk, søvn, psykisk helse og læringsutfordringer. Samtidig lanserer regjeringen og KS en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole, skriver regjeringen i en pressemelding.

Foto: Lisa Rypeng / NRK

– Der flinke elever har fått et helt nytt hjelpemiddel i kunstig intelligens, har man andre som ikke forstår det helt. Vi er bekymret for at vi har et teknologisk klasseskille, sier Petter Andreas Lona.

Han er påtroppende leder i Elevorganisasjonen (EO). Ifølge Lona opplever flere elever ChatGPT, og tilsvarende tjenester, som et teknologisk klasseskille. Han mener det er behov for najonale føringer på tjenesten i skolen.

– Man har ropt etter retningslinjer på hvordan ChatGPT skal tas i bruk fra flere hold siden den kom i november. Det er en stund siden, og det begynner å bli kritikkverdig at regjeringen ikke har kommet med noe ennå.

Lona mener at organisasjonen ikke er negative til teknologisk utvikling i skolen, men det at det er mye som er viktig å tenke på.

Petter Andreas Lona er påtroppende leder i Elevorganisasjonen.

MÅ VÆRE I STAND: Påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Petter Andreas Lona, tror ikke man får kunstig intelligens ut av skolen igjen. – Vi håper det kommer på plass gode føringer, god hjelp til kommuner og rektorer som ikke er i stand til å håndtere så store endringer i skolen selv.

Foto: Tobias Dahle / Elevorganisasjonen

– Trenger mer kunnskap om konsekvensene

Sammen med KS legger regjeringen fram en ny strategi for digital kompetanse og infrastruktur i barnehage og skole.

– Vi trenger mer kunnskap om konsekvensene av skjermbruk og ny teknologi som kunstig intelligens, og hva det gjør med læring, oppmerksomhet og ferdigheter. Dagens barn og unge møter digitalisering og ny teknologi på alle arenaer. Det gir muligheter, men også utfordringer som vi må lære mer om, sier statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Ifølge pressemeldingen kommer regjeringen med flere tiltak for å støtte skolene med å håndtere kunstig intelligens i opplæringen. Regjeringen og KS vil samarbeide for å fremme strategiens tiltak og sikre kunnskapsdeling og samordning mellom kommunene og med nasjonale myndigheter.

NRK09933 2

Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker mer kunnskap om hva blant annet kunstig intelligens kan gjøre med læring i skolen.

Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

– Må ha noen like kjøreregler

Rektor ved Alta videregående, Inger Persen, erfarer at elever bruker kunstig intelligens. Det i likhet med flere skoler rundt om i landet.

Hun og lærere ved skolen har diskutert mye om utfordringen med kunstig intelligens, men skolen er klar på at det har kommet for å bli. Nå handler det om å tilpasse seg raskt og få kompetanse til å håndtere teknologien i skolen.

– Vi må ha noen like kjøreregler og praksis i skoleverket for at systemet skal være rettferdig. Det tenker jeg vi må få fra et nasjonalt nivå, sånn at ikke hver enkelt skole jobber med det selv. Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi kan bruke det på en konstruktiv måte, sier Persen.

rektor alta

FLERE KUNSTIGE ELEVSVAR: Lærere har fått inn elevsvar på oppgaver som dem tydelig ser er skrevet av kunstig intelligens. Skolen er ikke helt rigger for KI ennå, men er forbered til å tenke annerledes praksis fremover.

Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

– Et stort digitalt skifte

Rektoren ved Alta videregående får støtte fra lederen i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus.

– Vi har et ønske om at Kunnskapsdepartementet tar et tydelig ansvar og tar på alvor at vi har et stort digitalt skifte. ChatGPT byr på mange utfordringer og mange muligheter. Vi må få det regulert nå.

Lektorlaget har tidligere bedt kunnskapsministeren gi skolene klare rammer for å forholde seg til ChatGPT. Derfor forventer lederen at det vil komme føringer når regjeringen legger frem sin strategi for digital kompetanse i dag.

Helle Christin Nyhuus

KAN SKAPE SKILLE: Siden det er betalingstjeneste på ChatGPT vil det oppstå skille mellom elever som bruker tjenesten og ikke bruker den. Det forteller lederen i Lektorutvalget.

Foto: Fartein Rudjord

Les også Studenter vil ha KI inn i studiehverdagen: – Må få felles retningslinjer

Maika Marie Godal Dam

Les også Vi kan miste fantasien

GUTTER LESER MINDRE: Gutter leser mindre skjønnlitteratur enn jenter, og oppgir i større grad at de synes det er kjedelig å lese bøker.