Svært mye radon i elevboliger

Svært høye radonverdier gjør at to elever må flytte fra internatet ved Alta videregående skole.

Internat Alta Videregående skole

To elever må flytte fra hyblene sine på internatet ved Alta videregående skole.

Foto: NRK

To hybler har svært høye nivåer av den radioaktive gassen radon, som kan øke fare for lungekreft.

Det er to av hyblene som har svært høye verdier i forhold til det som er anbefalt fra Statens strålevern. I de to boligene bor det én elev og en annen person, begge har fått tilbud om et annet sted å bo, sier Eirin Tapio til NRK.

Hun er eiendomssjef i Finnmark fylkeskommune.

Høye verdier

Også andre hybler har høye verdier, men kun de to hyblene der det er registrert svært høye verdier av gassen skal stå tomme i første omgang.

Fylkeskommunen har satt inn ulike tiltak etter at radonmengden ble kjent.

Vi har også engasjert Sintef for å vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes, sier Tapio.

Flere tiltak

Anbefalte tiltak som i første omgang vil bli iverksatt ved internatet er tetting av konstruksjon mot grunn/krypkjeller, høyere effekt på avtrekksvifte og etablering av undertrykk i krypkjeller.

Ved elevheimen vil innvendige sjakter med rør åpnes og eventuelle lekkasjepunkter tettes. Balansert ventilasjon vil også vurderes som tiltak.

Ved skolestart til høsten vil kun hybler med akseptable radonverdier leies ut, opplyser Fylkeskommunen.