Hopp til innhold

Eks-justisminister tar universitetsrektor i ørene for advokathjelp til utenlandsk student

– Feil at staten går til sak mot staten for skattebetalernes penger, sier Per-Willy Amundsen.

Per-Willy Amundsen

I overkant romslig økonomi, sier Per-Willy Amundsen når UiT vil hjelpe en student med advokatregninga.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Tingretten er siste mulighet for Cédrique Lovasoa Augustave til å få bli i Norge til han er ferdig med masterstudiet ved UiT Norges arktiske universitet. Han er begjært utvist og skulle forlate landet innen 17. april. Saka skal rettsbehandles om noen dager.

Nå har universitetet bestemt seg for å dekke advokatutgiftene.

Tidligere justisminister – nå stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i Troms, Per-Willy Amundsen, skriver tirsdag på Facebook:

«Mye tyder på at finansieringen av norske universiteter er i overkant romslige når UiT ser seg råd til slikt. Skattebetalerne blir taperne når staten kjemper mot staten på statens grunn, for øvrig i sin helhet finansiert av staten.»

Det er advokatregninga på 50 000 kroner Amundsen kommenterer.

Får støtte og motbør

På Amundsens offentlige facebookside får han svært mange som støtter sitt syn. Der blir universitetet av mange stemplet som rødt og radikalt.

Men Amundsen får også motbør av personer som har sympati med studenten og det UiT-rektoren velger å gjøre.

– Her er det altså staten som kjemper mot staten for skattebetalerne sine penger. UNE har truffet er vedtak, og UiT bruker skattebetalernes penger for å bekjempe et vedtak. Jeg synes ikke dette er fornuftig bruk av skattebetalernes penger, utdyper Per-Willy Amundsen overfor NRK.

Må danne presedens for UiT

Men når en student straks skal avlegge eksamen, og det er diskutabelt om han har brutt norsk lov, bør han ikke da få hjelp?

– Jeg forholder meg ikke til en enkeltsak. Jeg legger til grunn at UDI og UNE følger reglene som gjelder etter utdanningsloven, og tenker det er ei vurdering de har gjort. Men jeg synes det er spesielt at Universitetet i Tromsø velger å stille opp som finansiør. Det må vel i beste fall være i utkanten av det som er universitetet sin rolle. For min del illustrer det at universitetet sannsynligvis ikke mangler penger.

– Betyr det at du vil foreslå mindre penger til universitetet heretter?

– Nei, det betyr det ikke. Det er viktig at vi har gode og sterke utdanningsinstitusjoner. Men jeg stiller spørsmål ved pengebruken her, mot et lovlig fatta vedtak.

Amundsen mener det er ekstraordinært at UiT velger å engasjere seg i studenters privatliv på denne måten.

– Her kan man fort få store utfordringer hvis UiT legger opp til en praksis der de vil hjelpe studenter. Jeg antar at man legger til grunn likebehandling mellom alle studenter. I så kan det danne presedens som blir utfordrende for dem på lang sikt. Hvis ikke det er slik at man velger på stille opp ekstra fordi dette ikke er en norsk statsborger, sier Amundsen.

Anne Husebekk

Rektor Anne Husebekk ved UiT–Norges arktiske universitet–mener det er utrolig at studenten blir sett på som kriminell.

Foto: Marita Andersen / NRK

– Riktig å hjelpe studenten

NRK har tirsdag ettermiddag og kveld ikke fått kommentar fra rektor Anne Husebekk til Amundsens utspill. Men søndag sa hun om studenten:

– Det er utrolig at han blir sett på som kriminell. Han har vært i Norge lenge og fått seg en utdanning – nesten og han har jobbet hardt for å skaffe seg et økonomisk grunnlag for å kunne gjennomføre studiene og han har ikke vært til bry for noen.

– Vi har lyst til å hjelpe ham med å få eksamen og vil at vedtaket om at han ikke skal få reise til Europa de neste fem årene blir opphevet. For ham er dette svært alvorlig, sa Anne Husebekk.

Les også:

Flere nyheter fra Troms og Finnmark