Hopp til innhold

Dreper jervunger i hiene

Myndighetene sliter med å redusere jervbestanden i nord, og bestanden er nå over dobbelt så stor som vedtatt.

Jervunger er funnet i hiet og skutt.

Dette bildet ble tatt i 2007, da jervunger ble hentet ut av hiet og skutt i Nord-Trøndelag.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Jervebestanden er kolossalt mye større enn den skal være. Og selv om vi har satt i gang ekstraordinære tiltak som helikopterjakt og hiuttak, er fortsatt bestanden alt for høy.

Det sier Willy Ørnebakk, leder av Rovviltnemnda i Troms og Finnmark.

De tre siste årene har jervebestanden i regionen vært over dobbelt så stor som stortinget har vedtatt. Nå er det rundt 80 jerv for mye i Troms og Finnmark.

Målet er at bestanden skal reguleres ved lisensjakt, der jegere på frivillig basis skal skyte rovdyrene.

Rein drept av jerv i Karasjok

Jerv er et problem for reindrifta. Dette reindyret ble tatt av jerv i høst.

Foto: Sara Beate Eira / NRK

12 valper drept

Men under fjorårets lisensjakt ble det kun skutt åtte jerv i Troms og Finnmark.

Jervunge er avlivet.

Denne jervungen ble avlivet i 2007.

For å redusere bestanden måtte forvaltningen gripe inn selv. Ved hjelp av jaktlag, helikopter og såkalte hiuttak ble 42 jerv avlivet.

I hiuttakene ble 12 valper drept. Det er Statens naturoppsyn som oppsøker hi med mor og valper for å avlive dyrene.

– For å holde bestanden i sjakk har vi måtte gjøre disse ekstraordinære tiltakene de 3-4 siste årene etter at lisensjakta er avsluttet, sier Ørnebakk.

På et møte 6. januar i år vedtok rovviltnemnda å øke årets lisensfellingskvote til 20 dyr i Finnmark.

Jeg er forundret over at jegerne bare har felt én jerv hittil under jakta.

Jakta har pågått siden 15. september og varer til 15. februar, men med bare et par uker igjen er det kun skutt én jerv. Derfor må det trolig ekstraordinære tiltak til også i år.

Bare én er skutt

– Jeg er forundret over at jegerne bare har felt én i år. Vi ønsker jo at reguleringen skal skje med lisensjakt, slik at vi slipper hiuttak og helikopter, fortsetter Ørnebakk.

Hodeskalle fra jerv

Jerven har et usedvanlig sterkt bitt i forhold til størrelsen. I likhet med skinnet er det et ettertraktet samleobjekt.

Foto: NRK

Ifølge Rolf Randa, fylkessekretær i Jeger- og fiskeforbundet i Finnmark, er det ikke interessen som gjør at få jerv felles av jegerne i fylket.

– Det er en del jegere som har lagt ned ressurser på å felle jerv. Men det er ei særdeles vanskelig jakt, og det blir ikke enklere av at den holdes midt i mørketida.

– Og det er heller ikke lov til å bruke hjelpemidler som snøskuter eller lys. Det vil si at jegerne må bruke ski og månelys for å få has på jerven.

Jeger- og fiskeforbundet i Finnmark har avholdt to jegerjaktkurs med fokus på jerv i 2010. Da deltok 45 interesserte jegere. Likevel har jaktutbyttet vært svært magert under årets lisensjakt, med bare én jerv.

Jervespor på Saltfjellet

Tidligere kunne jegere følge jervesporene i dagslys, som her på Saltfjellet i Nordland.

Foto: Ove Ronny Haraldsen / NRK

Stor interesse

– Jeg har inntrykk av at interessen er økende, men det er som sagt en svært vanskelig jaktform, sier Randa.

– Burde man ikke da endre jaktperioden slik at man får jaktet i dagslys?

– Nei, det er svært vanskelig siden jerven får unger i midten av februar, når lisensjakta avsluttes. Det hadde vært uetisk å jakte mens det ligger valper i hiene, for da risikerer man at de sulter i hjel.

– Men vi har spilt inn at man bør få lov til å være fleksibel med tanke på motoriserte fremkostmidler som skuter, slik at en lettere kan ta seg fram til jaktområdene.

Troféene er drivkraften

Noen tiår tilbake var det mange kommuner som opererte med skuddpremie på jerv for å redusere bestanden. Siden det nå er lisensjakt er det ikke lov til å utlove dusør. Randal sier at dagens jervejegere har andre motiver enn penger.

– Det er spenningen med jakta som er motivasjonen. Og det at det er så vanskelig gjør det ekstra morsomt for dem som lykkes. Et jerveskinn og kranium er et flott trofé.

Også gaupebestanden er stor i Troms og Finnmark for tiden. Nylig vedtok rovviltnemnda et rekorduttak for 2011, der 37 gauper etter planen skal bøte med livet.

– I praksis er bortimot hver eneste kvadratmeter i Troms og Finnmark åpnet for jakt på gaupe og jerv for de som ønsker det, sier Ørnebakk i rovviltnemnda.