Hopp til innhold

Skyter bort jervunger

Ingen jervunger skal få leve opp i Øst-Finnmark, og sju hi er tømt i år. Dette får rovdyrvenner til å se rødt.

Jerv
Foto: BBC

Fellingen skjer fordi bestanden var i ferd med å bli større enn Stortinget har vedtatt.

Leder i Bonde og småbrukarlaget i Finnmark, Gunnar Johnsen, er glad for at staten tar rovdyrsproblematikken på alvor:

- Jeg ser dette som en stor fordel. Jerven har tatt mye sau og lam på beite, og jeg synes det er helt greit at de tas ut i hijakt, sier han.

Raser

Tre ynglinger av jerv i året, er hva Direktoratet for naturforvaltning har bestemt for Finnmark. Disse skal få leve opp i vestfylket, mens østfylket skal ryddes for hi med valper. Dette arbeidet har pågått en tid, og tips om ynglende jerv har vært belønnet med dusør.

Men ikke alle er like glade for denne praksisen, og Birger Vestergren i Foreningen Våre Rovdyr, mener tre ynglinger er latterlig lite i Finnmark:

- Vi snakker om et dyr som står på den røde lista over sterkt truede arter. Vi hadde vel 57 ynglinger i 2006, og nå er det skutt så det er vel bare 20 kjente kull igjen. Å bare ha tre ynglinger i et fylke som er like stort som Danmark er jo bare tull, sier han.

- Grei måte

Hiene ryddes ved jakt, der folk fra Statens naturoppsyn beleirer hiene som har valper. En metode er å grave opp hiet for å avlive dyrene.

Denne metoden regnes som meget effektiv for å få bukt med rovdyr, og så langt i år er 27 valper fra rundt 12 kull avlivet i Norge. Johnsen ser ikke noe galt i dette, og han skulle gjerne sett at mer jerv ble avlivet i fylket.

- Jeg synes dette er en grei måte å gjøre dette på. Spørsmålet er om man tar ut nok og om man får det levelig for sau og lam i skogen, sier han.

Skaper sinne

Men dette setter sinnet i kok hos Vestergren, han mener hijakt er en lite human måte å avlive dyr på.

- Man graver opp hiene og skyter ungene og mora. At noen synes dette er kjempebra syns jeg er hårreisende. Alle som ikke driver med enten rein eller sau, burde være rasende på at man kan oppføre seg sånn i Norge.