Disse byene kan få Castberg-kontor

Fire byer i Troms og Finnmark er med i konkurransen om å få driftsorganisasjonen og logistikkbasen for det planlagte Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Skrugard

HVEM FÅR HVA? Statoil skal nå avgjøre hvilke steder som skal få henholdsvis driftsorganisasjonen og logistikkbasen for Johan Castberg-feltet, tidligere kjent som Skrugard-feltet.

Foto: Statoil

Statoil har nå hatt møter med politikere og næringsliv i Harstad, Tromsø, Alta og Hammerfest, sier informasjonssjef i selskapet Ola Anders Skauby.

– Formålet med disse besøkene er å innhente fakta i møtet med lokale politikere og næringsaktører, i tillegg til å orientere fra vår side om prosessen og hvilke kritierier vi legger vekt på i forbindelse med dette valget, sier han.

Mange faktorer spiller inn

I går hadde en arbeidsgruppe fra Statoil møter med Alta kommune. Tilsvarende møter har også vært holdt i Harstad, Tromsø og Hammerfest. I løpet av høsten skal arbeidsgruppen komme med forslag til hvor driftsorganisasjonen og logistikkbasen til den planlagte Johan Castberg-utvinningen bør ligge. Det er mange faktorer som vil spille inn i begge avgjørelsene, sier Skauby.

– Vi må gjøre de valgene vi gjør ut fra et driftsøkonomisk perspektiv, men vi ser selvfølgelig også på samfunnsmessige faktorer, sier informasjonssjefen.

– Hvor viktig er nærhet til feltet?

– Det er jo selvfølgelig ett av kriteriene, avstanden og det som har å gjøre med økonomi og praktiske formål. I tillegg vil miljøhensyn være en av flere faktorer som tas med i vurderingen, sier Skauby.

Laila Davidsen

ØNSKER VELKOMMEN: Altaordfører Laila Davidsen sier at de ønsker å legge til rette for Statoil-funksjoner i byen.

Foto: Knut Åserud/Finnmark fylkeskommune
– Vil gjøre hva vi kan

Ordførerene i både Alta og Hammerfest er glad for å være med i vurderingen av hvor Statoil skal etablere driftsorganisasjon og logistikkbasen for det planlagte oljefeltet.

– Nå er jo Statoil informert om hva Alta har å tilby. Hvis de da ser på Alta som et sted som kan være aktuelt å legge funksjoner til, er det klart at Alta vil gjøre hva vi kan for å legge til rette, sier altaordfører Laila Davidsen.

Ordfører i Hammmerfest Alf E. Jakobsen syns det er bra at Statoil ser nordover.

– Når det er i Barentshavet det skjer, så ser vi jo at fokus flyttes nordover. Da Snøhvit kom var vi jo i en tidlig fase, og det ser jo veldig greit ut i forhold til at det her er muligheter for nordnorsk næringsliv, det er fullt mulig å bygge opp god kompetanse og bedrifter som skal betjene det som skjer i nord. Og det at du også fikk et nytt virksomhetsområde i Harstad betyr at når fokuset er i nord, så må du også ha aktivitet og ringvirkninger i nord, sier Jakobsen.