Hopp til innhold

Dette skaper jubel i Båtsfjord

Fredag ble det kjent at Hamnefjell Vindkraft i Båtsfjord vil bli en realitet. Ordføreren i Båtsfjord tror at dette vil gi store ringvirkninger.

Vindkraft

Vindparken i Båtsfjord vil stå ferdig mot slutten av 2017.

Foto: Frank May / NTB scanpix

At Finnmark kraft har besluttet å bygge en vindmøllepark med 15 turbiner i fiskerikommunen Båtsfjord, kom som en gladmelding for kommunen.

Dette vil ifølge ordfører Geir Knutsen generere store inntekter for Båtsfjord.

– Ikke bare får vi inntekter i oppstartingsfasen og driftsfasen, men også langsiktige inntekter i form av eiendomsskatt, sier han.

– Evigvarende ressurs

I fjor var det usikkert om Finnmark kraft ønsket å satse mer på vindkraft i vestfylket, da de hadde fått avslag på sine prosjekter. Men de valgte likevel å fortsette på planene i Båtsfjord.

Og det er ordføreren svært fornøyd med.

– I tillegg til at vi er en stor fiskerikommune, tar vi nå steget til å bli en kraftkommune. Vindkraft er jo en fornybar og evigvarende ressurs, i likhet med fisken, så for oss er denne avgjørelsen gull verdt, sier Knutsen.

Vindparken vil etter planen stå ferdig mot slutten av 2017.

Geir Knutsen

Geir Knutsen, ordfører i Båtsfjord, tror at kommunen vil tjene godt på vindkraft.

Foto: Knut-Sverre Horn

FeFo stiller seg bak avgjørelsen

Gjennom eierandel i Finnmark kraft står grunneier Finnmarkseiendommen (FeFo) bak beslutningen om å bygge ut Hamnefjell Vindkraft i Båtsfjord kommune.

FeFo bidrar med 20 millioner kroner til styrking av egenkapitalen i Finnmark Kraft AS, slik at prosjektet kan realiseres.

– Beslutningen og investeringen samsvarer med FeFos strategiplan, som gjennom eierskap og partnerskap skal medvirke til at ressurser og verdier forvaltes slik at det bidrar til næringsutvikling og økt verdiskapning i fylket, heter det i pressemeldingen fra FeFo.