Hopp til innhold

– Frykter voldsofre må vente i årevis på erstatning

Regjeringen halverer støtten til Kontoret for voldsoffererstatning i statsbudsjettet. Tillitsvalgt frykter ventetiden for voldsofre kan bli forlenget med flere år.

Utøya

I tre år har Kontoret for voldsoffererstatning hatt en ekstrabevilgning for å håndtere en økt saksmengde etter 22. juli, men i forslaget til nytt statsbudsjett er denne tatt ut. Kontoret får halvert budsjettet, og tillitsvalgte frykter det vil ramme de som venter på å få behandlet sin sak. Etterlatte etter 22. juli sier det er avgjørende å få behandlet saken sin så raskt som mulig.

Foto: Kim Erlandsen/NRK

Som etterlatt etter 22. juli er May Tove Iversen blant dem som har fått hjelp av voldsofferkontoret.

Selv fikk hun hjelp raskt, men ser med bekymring at andre nå kan få en ventetid på opp mot to år.

May-Tove Iversen

May-Tove Iversen har selv fått hjelp fra Kontoret for voldsoffererstatning, som etterlatt etter 22. juli. Hun ser med stor bekymring på problemer det kan gi andre som behøver å få sin søknad behandlet, dersom de må stå i kø i årevis.

Foto: Arnstein Jensen/NRK

– Det året du kan være sykemeldt etter en hendelse er utrolig kort tid. Da er det utrolig viktig å raskt få på plass den økonomiske biten, slik at man slipper å vente i årevis, sier Iversen.

– Kan få en vanskeligere hverdag

– Folk som allerede er i en vanskelig livssituasjon kan nok påføres ytterligere belastninger ved at de må vetnte i uforholdsmessig lang tid, sier tillitsvalgt ved Kontoret for voldsoffererstatning Svavar Bjørnson.

I tre år har Kontoret for voldsoffererstatning hatt en ekstrabevilgning for å håndtere en økt saksmengde etter 22. juli.

Men i forslaget til statsbudsjett dette tatt ut, og kontoret får dermed halvert sine budsjetter og sin bemanning.

Svavar Bjørnson, som er tillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag, mener dette er problematisk.

– Svært vanskelig situasjon

Fortsatt har kontoret en rekke 22. juli-saker, og Bjørnson mener også budsjettene var for trange før tilleggsbevilgningen.

Vidar Brein-Karlsen, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet

Statssekretær i justisdepartementet Vidar Brein-Karlsen mener det skal være mulig å holde effektiv drift ded Kontoret for voldsoffererstatning, selv med halvert budsjett og bemanning.

Foto: Simon Solheim / NRK

– I 2010 og 2011 var virksomheten i en svært vanskelig situasjon, og det er dit regjeringen igjen nå bringer oss, sier Bjørnson.

Men kritikken fra tillitsvalgte og brukere får ikke statssekretær Vidar Brein Karlsen i justisdepartementet til skifte mening.

– Vi tar ned noe av den bevilgningen, men arbeidspresset mot Kontoret for voldsoffererstatning har også avtatt. Da skal det være mulig å holde effektiv drift uten hele den ekstra og midlertidige bevilgningen, sier Karlsen.

NRK anbefaler