Hopp til innhold

Stopp for Buchardts stor-hotell i Tromsø

Statsbudsjettet kan være med på å velte Arthur Buchardts planer om et gigantisk hotell i Tromsø.

Buchardt

Slik skal etter planen Arthur Buchardts nye hotell i Tromsø se ut. Hotellet skal være på 14.580 kvadratmeter, og bestå av 14 etasjer.

Foto: Snøhetta

I Regjeringas forslag til statsbudsjett for 2015 ligger det ikke penger til utvidelse av FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning . Det kan få store konsekvenser for de omstridte planene om et 61 meter høyt hotell sør i Tromsø sentrum.

Årsaken er at tomta som hotellet skulle bygges på, ikke lenger blir tilgjengelig.

Skulle bytte tomter

Hotellmagnaten Arthur Buchardt har i mange år jobbet for å få bygge et hotell sør i Tromsø sentrum. I 2012 presenterte han planene for et hotell som var formet som en stor "T".

Planene høstet mye kritikk fra byens befolkning. I tillegg skapte det problemer for Framsenterets utviklingsplaner i det aktuelle området.

Framsenteret, som huser store forskningsinstitusjoner som Norsk Polarinstitutt, har i lang tid hatt planer om å sette i gang med byggetrinn to og tre, på grunn av plassmangel.

Buchardts planer sør for det eksisterende Framsenteret gjorde dette vanskelig.

Tromsø kommune inviterte da Buchardt og Framsenteret til et møte, for å finne ei løsning. Løsninga ble at staten skulle avgi tomta som i dag er Framsenterets parkeringsplass.

Det er staten som eier tomta. Ei forutsetning for at staten skulle avgi tomta, var at forskningssenteret var utvidet med et byggetrinn to, og at Tromsø kommune kunne gi staten ei tomt for ytterligere utvidelse av Framsenteret.

Nå har pengene til utvidelsen uteblitt. I fjor trakk Solberg-regjeringa tilbake forslaget om penger som Stoltenberg-regjeringa hadde lagt fram. Det betyr at byggetrinn to på sørsiden av Framsenteret, ble skjøvet fram i tid. Det er nå heller ikke inne i budsjettet for 2015. Saken skal tas opp til vurdering senere, sier Regjeringa.

– Forutsetningene er ikke til stede

– Framsenteret har ikke fått penger til oppstart av nybygg i statsbudsjettet. Det gjør at usikkerheten er stor rundt et nybygg. Det sier senterleder ved Framsenteret, Jan-Gunnar Winther.

– Ei forutsetning da Statsbygg og Framsenteret fremforhandlet ei kompromissløsning knyttet til hotellet sammen med kommunen og Arthur Buchardt, var at vi hadde et Fram 2.

– Da kunne vi forhandlet et kompromiss som gjorde at vi hadde utvidelsesmuligheter til et Fram 3, mot at vi avsto et areal på parkeringsplassen vår.

– Nå er ikke forusetningene lenger til stede, så vi ønsker å revurdere vår holdning til om denne tomta på parkeringsplassen skal avstås til kommunen for bygginga av et hotell, sier Winther.

Jan Gunnar Winther

Senterleder ved Framsenteret, Jan-Gunnar Winther, sier det nå blir vanskelig å gi fra seg denne tomta til et stort hotell. Den er i dag parkeringsplass for Framsenteret.

Foto: Turi Enoksen / NRK

Mange innvendinger

– Når vi ikke har sikre utsikter til vårt neste byggetrinn, blir det vanskelig å forsvare et kompromiss som ville medføre en krevende og høy nabo, når vi skulle sikre oss ei tomt for et neste byggetrinn.

– Jeg må også legge til at vi har merket oss at byens befolkning og våre egne ansatte har vært sterkt kritiske til løsninga som ble fremforhandlet, fortsetter han.

For få dager siden fortalte NRK at alle innsigelsene mot hotellplanene var trukket, og at hotellet dermed var nærmere realisering.

Planen var at saken skulle opp i Tromsø kommunestyre i løpet av høsten.

Hotellet er planlagt bygd på parkeringsplassen utenfor Framsenteret og Polaria. Nærmeste vegg blir bare 8 meter fra Framsenteret, der 20 institusjoner og flere hundre ansatte driver med klima- og miljøforskning. Der må en del av de ansatte belage seg på mindre dagslys om hotellet blir bygget.

En rapport om dagslysberegninger på kontorene i Framsenteret viste at 60 kontorer i bygget ville falle under kravet til dagslys for kontor. Dette er også et kritisk punkt som kan bidra til å stanse planene.

– Du tror ikke det blir noe hotell?

– Nei det tror jeg ikke. Ikke på den tomta, sier Winther.

– Ganske utrolig

– Jeg syns det er ganske utrolig at de går tilbake på den avtalen som er gjort. Jeg mener at en offentlig myndighet som staten skal være forutsigbar. Det sier byrådsleder Øyvind Hilmarsen i Tromsø kommune.

– Tiltakshaver har i god tro fått utarbeidet en reguleringsplan der Framsenteret har vært med hele veien. Der er det i stor grad tatt hensyn til deres innspill. Vi tok hensyn til Framsenteret og deres ulemper, da vi la til rette for at hotellet kunne bygges på denne tomta.

– Vi tar nå kontakt med Arthur Buchardt for å diskutere hva vi gjør. Dersom han som tiltakshaver ønsker å bygge på den opprinnelige tomta på sørsiden, vil Tromsø kommune legge til rette for det.

– Jeg tror at utvidelsen av Framsenteret kommer uansett. Regjeringa skal jo gjøre ei ny vurdering av utvidelsen snart, sier Hilmarsen.