Brøt regler i laksefjord, men får fortsatt laste om olje

Selskapet Norterminal får kritikk for en rekke regelbrudd under sin oljeomlastning i en nasjonal laksefjord. Men departementet hører ikke på kravene om å ta fra dem tillatelsen.

Oljeomlasting Bøkfjorden

NÆR ISEN: Oljeomlastingen i Bøkfjorden i januar i år skjedde ulovlig nært isen, ifølge Miljødirektoratet.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Oljeomlastningen i Bøkfjorden ved Kirkenes har vært omstridt, og mange har fryktet konsekvensene av et uhell inne i den nasjonale laksefjorden. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft møtte sterk kritikk da hun overprøvde faglige råd fra Miljødirektoratet og ga selskapet tillatelse til omlastningen.

Regelbruddene som nå er avdekket, viser at det var en feilvurdering, sier leder Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

– Vi forventer at miljøministeren trekker tilbake tillatelsen når hun så tydelig har fått demonstrert at selskapet ikke er ansvarlig nok til å ta de nødvendige hensynene til natur og miljø, sier Haltbrekken til NRK.

Direktoratet: Alvorlig

Miljødirektoratet hadde tilsyn med oljeomlastningen i Bøkfjorden i Sør-Varanger i januar, og i dag kom rapporten. Den slår fast at selskapet Norterminal har drevet utenfor de områdene de har lov til.

Samtidig mener Miljødirektoratet at beredskapen langt fra er god nok til å takle et eventuelt utslipp av olje.

Regelbruddene er alvorlige, ifølge direktoratet.

SV kritisk

Tilsyn med oljeomlasting

RISIKABELT: Isen som ligger tett opp mot skipet kan skade lensene som skal beskytte naturen mot en eventuelt oljeutslipp. Bildet ble tatt under inspeksjonen.

Foto: Miljødirektoratet

– Nå må ministeren gripe inn og sørge for at dette skjer på en skikkelig måte, og at selskapet må forholde seg til kravene som miljømyndighetene stiller, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbudet.

SVs stortingsrepresentant Kirsti Bergstø er enig.

Kirsti Bergstø

SV-NEI: Tillatelsen burde aldri vært gitt, sier Kirsti Bergstø.

Foto: Sosialistisk Ungdom

– Etter mitt syn burde tillatelsen aldri blitt gitt i utgangspunktet, og derfor trekkes tilbake. Men når man nå ser at en tillatelse som er gitt på et dårlig miljøgrunnlag likevel tøyes og bøyes og brytes, må miljøvernministeren gå grundig igjennom hva slags praksis selskapet har og om de etterlever kriteriene som er satt.

Får en ny sjanse

I Klima- og miljødepartementet ser de derimot ingen grunn til å trekke tilbake Norterminals tillatelse.

– Dersom Norterminal retter seg etter påleggene de nå har fått fra Miljødirektoratet, vil vi ikke trekke tilabake tillatelsen, sier statsekretær Lars Andreas Lunde.

Han avviser også kritikken fra naturvernhold mot at Norterminal selv har muligheten til å vurdere under hvilke forhold omlastningen er forsvarlig.

– Det er et helt vanlig vilkår at tillatelsen er utformet slik at selskapet selv må vurdere de konkrete forholdene, sier Lunde.

Norterminal selv avviser overfor NRK at de har brutt noen regler, og sier direktoratet har misforstått.