Hopp til innhold

– Dette gjør inntrykk på oss

Overbrannmester Alf Morten Pedersen sier det som nok mange ansatte i Tromsø Brann- og redning tenker.

Alf Morten Pedersen

Overbrannmesteren er på jobb på 110-sentralen når nyheten om Kontrollutvalgets gransking av sjefen hans sprekker i media.

Torsdag ble det kjent at brann- og redningssjef Nils Ove Sollid granskes for en rekke forskjellige forhold.

Det er Kontrollkomiteen i Tromsø kommune som i snart to år blant annet har undersøkt om det har vært ført reiseregninger på riktig måte.

De har også gransket om Lov om offentlige anskaffelser har vært fulgt. Også brann- og redningssjefens private økonomi i forhold til økonomien til Brann- og redning har vært undersøkt.

Redd for dårlig rykte

– Man har litt tanker om dette å rive ned. Det kan gjøres veldig fort, sier Alf Morten Pedersen.

Tromsø Brann- og redning har et godt renomme i lokalsamfunnet. Det er et renomme det har tatt lang tid å bygge opp. Nå ser man faren for at renommeet kan være i fare.

– Det er klart vi helt ubevisst tenker i disse banene, sier Pedersen.

– Det er jo med en viss stolthet vi jobber her. Det tar mange år å bygge opp et godt rykte, men det er forferdelig fort gjort å rive det ned igjen, sier overbrannmesteren.

Tromsø Brann- og redning har 75 fast ansatte. I tillegg har etaten 12 deltidsmannskaper og 11 seksmannsbetjente branndepoter rundt om i kommunen.

Sendte e-post til alle ansatte

Like etter at NRK torsdag kontaktet brann- og redningssjefen for å få hans kommentar til Kontrollutvalgets gransking sendte han ut en e-post til alle ansatte.

Der skriver han blant annet:

«Kontrollutvalget er et eget organ som jobber selvstendig. Saker som behandles der er alltid unntatt offentlighet, inntil vedtak er fattet.

Jeg kan derfor ikke kommentere innholdet i rapporten. Når utvalget har fattet vedtak vil det bli klart hvordan saken håndteres videre. Jeg vil sørge for at de ansatte holdes orientert.

Til slutt vil jeg presisere at mitt mål nå er å bidra til at vi får en best mulig prosess.

Mvh Nils Ove»