Hopp til innhold

Får ekstra pengeslump til integrering av flyktninger

I Vadsø bosetter man flest flyktninger i forhold til folketallet. Derfor får kommunen 450.000 kroner til en fadderordning for flyktningene. Men ikke alle vil nyte godt av ordningen.

Vadsø by

TAR IMOT MANGE FLYKTNINGER: Finnmarks fylkeshovedstad Vadsø har i overkant av 6000 innbyggere.

Foto: Keilen, Berit / Keilen, Berit

Vadsø kommune fikk nylig 450.000 kroner fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) som skal brukes til en fadderordning for flyktninger bosatt i Vadsø kommune.

Dette er et samarbeid mellom kommunen, og Finnmark og Vadsø Røde Kors.

– Vi ønsker en ordning hvor norske faddere kan bli kjent med flyktninger, og hjelpe dem med å bli bedre kjent med vadsøsamfunnet og hverdagssystemet.

Det sier rådgiver i Vadsø kommune, Anita Wahl Nilsen.

Oscarsgata Mottak

OSCARSGATA MOTTAK: Dette er første oppholdssted for flyktninger som kommer til Vadsø. Deretter skal mange av flyktningene her integreres, og det får kommunen mer penger til nå.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Selvhjulpne flyktninger

Anita Wahl Nilsen

Rådgiver på Kvalifisering, velferd og inkludering (KVI) i Vadsø kommune.

Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

Å få hjelp til små og hverdagslige ting kan være til god nytte for flyktningene i integreringsprosessen, mener rådgiveren.

Noen flyktninger kan lure på noe så enkelt som hvor en kan henvende seg med ønsket om fotballtreningstilbud for sine barn, og hvor mye det vil koste.

– Det er overfor slike ting ønsker jeg at en fadder skal kunne veilede, sier Nilsen.

Anita Wahl Nilsen forteller at det å mestre språket er en viktig del av jobben for at flyktningene raskt skal bli selvhjulpen i det norske samfunnet.

Derfor er de viktig at de bosatte flyktningene får snakke mest mulig norsk.

– Fadderordningen gjør at flyktningene dermed får en språkvenn og får øvd seg i å prate norsk, forteller hun.

Ikke for alle

– Kan alle få dette faddertilbudet?

– Nei. Vi har en målgruppe. Det er de som har minst erfaring med det norske språket og minst skolebakgrunn når de blir bosatt i kommunen, forteller Anita Wahl Nilsen.

– Det er de som sitter lengst på skolebenken, de som sliter med å komme seg ut i arbeidslivet, og de som sliter med å forstå det norske samfunnet. Fadderordningen vil dermed rettes mot disse flyktningene som er en ekstra utsatt gruppe, svarer rådgiveren.

Dulo Dizdarevic, regiondirektøri IMDI

ROSER VADSØ: Regiondirektøren for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Nord, Dulo Dizdarevic.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Viktig kommune for flyktninger

I år har til sammen ni kommuner i Nord-Norge fått penger til slike utviklingstiltak. Det er første gang Vadsø kommune søkte denne støtten.

IMDIs regiondirektør, Dulo Dizdarevic, mener det er en god grunn til at Vadsø kommune har fått midlene.

– Vadsø er en meget viktig bosettingskommune for direktoratet.

Dizdarevic viser til at Vadsø er den kommunen i Norge som bosetter flest flyktninger i forhold til folketallet, og har vært det i mange år.

– Dette har de gjort en veldig god jobb med. Men nå har de satt seg som mål å lykkes bedre med integreringen. Derfor gir vi nå ekstramidler til Vadsø, slik at de kan nå målet.

– Derfor er vi veldig glad for ha fått disse pengene, sier kommunal rådgiver Anita Wahl Nilsen.

Nyheter fra Troms og Finnmark