Bondelaget: Mulig å dyrke mer mat i Troms

Det er mulig å dyrke mer mat i Troms enn det som gjøres i dag. Nå har Troms Bondelag presentert en rapport for å se på muligheter og utfordringer – i Troms-landbruket

Asgeir Slåttnes

VIL HA MER MATPRODUKSJON: Asgeir Slåttnes.

Foto: Fabian Amundsen Ubeda / NRK

Utviklingen i jordbruket og matproduksjonen i Troms har vært krevende i flere år.

– Vi har en del utfordringer som er spesiell for Troms sammenlignet med resten av landet. Vi har en veldig oppsplittet eiendomsstruktur, små bruk, mye leiejord, lange avstander. I tillegg gjør klimaet og topografi som gjør det litt vanskelig, sier leder i Troms Bondelag, Asgeir Slåttnes.

I tillegg forteller Slåttnes at de nasjonale virkemiddelapparatene ikke fanger ikke opp alle de problemstillingene som Troms har i like stor grad som andre deler av landet.

Vil snu trenden

Troms bondelag jobber vi for å snu denne trenden, og har nå lagt frem sin egen rapport, med forslag til grep som kan gjøres for å øke matproduksjonen i fylket.

– Vi mener at lokale landbrukskontor og kommunene må bidra med å få opp engasjementet og få dannet et nettverk for bønder der de kan få råd og veiledning til å satse på landbruket.

I rapporten peker også Troms bondelag på at de nasjonale føringer som må i høyere grad tilpasses landbruket i Troms.

– Går glipp av muligheter

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes er enig, og understreker at det er viktig at fylker som ikke har de beste naturforhold for landbruk har egenproduksjon.

– Troms går glipp av en stor mulighet det ikke satses på landbruket her. Det er jordbruk, fiskeri og turisme som antakelig er det store verdiskaperbeina Troms kan stå på framover, så det er viktig at det satses på kommune- og fylkesnivå.

Bartnes har imidlertid tro på en positiv trend.

– Vi ser tydelig at flertallet styrkes bak den landbrukspolitikken vi mener må på plass. Det er ei positiv utvikling i denne debatten.