Slagbjørn drepte 60 sauer – bøndene fortviler

– Det var hjerteskjærende å høre lammene skrike etter mora si, sier sauebonde etter nok et bjørneangrep på sauer i Bardu i Indre Troms.

Sau

Denne sauen ble drept, trolig av bjørn, sist natt i Øvre Bardu.

Foto: Laila Myrhaug

Sauebonde Laila Myrhaug i Bardu mistet ti av sauene sine i natt, mens andre bønder i området mistet førti dyr etter slagbjørnens herjinger.

Hun var i natt ute for å se etter dyrene sine da hun møtte på bjørnen.

– Bjørnen sto ved et sauekadaver som den nettopp hadde spist på. Det var hjerteskjærende å høre lammene skrike etter mora si, sier hun til NRK.

Bjørnen tok også livet at flere av sauene til den 16 år gamle sauebonden Magnus Fosshaug.

– Jeg mistet tre dyr i natt. Det skjedde et par kilometer fra gården. Vi hadde sauer på beite i samme område i fjor samtidig som det var bjørn i område, men da gikk det bra. Det var derfor veldig rart å se at sauene mine var blitt tatt, sier den unge sauebonden.

Tidligere i juni gikk en bjørn til angrep og drepte rundt ti av sauene bonde Karl-Oskar Fosshaug i samme område.

Totalt har bjørn drept rundt 60 sauer i dette området i sommer.

Sauebønder i Bardu

Magnus Fosshaug og Laila Myrhaug driver hver for seg med sauer og har mista et 20-talls dyr som slagbjørnen har tatt.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Et skadefellingslag har vært ute for å skyte bjørnen, men foreløpig uten resultat.

– Jeg tror ikke de klarer å ta bjørnen, i hvert fall ikke nå som det er blitt så grønt og frodig i området. Det er ikke så mye de kan gjøre. Det må kraftigere lut til, sier Laila Myrhaug.

Hun sier situasjonen er veldig vanskelig.

– Det går inn på oss bønder. I fjor var det ikke slagbjørn her i området. Vi var derfor positive til framtida, og skaffet flere sauer, sier hun.

Hun sier de får noe erstatning, men at det ikke veier opp for tapene.

– Vi blir også sårbare i mange år før vi får bygget opp besetningen igjen.

Hun sier det er naturlig at det er bjørn i området, men ikke at det er så mange.

– Det har gått helt fint å drive med sauer her før. Men det er tydeligvis for mange bjørner når de trekker ned til gårdene. Jeg er sikker på at det er flere bjørner her i området enn folk tror, sier hun

– «Walt Disney-miljøpolitikk»

– Bjørnen må skytes så fort som mulig. Vi har prøvd å få bruke en plotthund i jakten, men det er ikke lov etter dagens regelverk. Og det er litt av den «Walt Disney-miljøpolitikken» vi har nå, sier ordfører i Bardu, Toralf Heimdal.

Kommunen har også søkt Fylkesmannen i Troms om å få bruke forsvarets Bell-helikoptre for å finne slagbjørn.

– Vi har fått som svar at det er helt uaktuelt, selv om 339-skvadronen er positiv til å hjelpe til, sier ordføreren.

– Vi må få tatt ut bjørnen på en effektiv måte og bruke de midlene vi har til rådighet. Vi har plotthunder som er klare til innsats, men forskriftene og miljømyndighetene stanser det.

Han forstår bøndenes fortvilelse.

– Vi gjør alt vi kan for å få en løsning på dette, sier han til NRK.

Forlenger fellingstillatelse

Fylkesmannen i Troms forlenget torsdag fellingstillatelse på en slagbjørn i Indre Troms.

– Både skadefellingslaget og Bardu kommune har gjort en stor og iherdig innsats for å få felt bjørnen. Fellingslaget i Bardu jobber nå på tredje uka. Vi jobber med å få inn mannskap fra andre skadefellingslag. Statens Naturoppsyn og Fylkesmannen bistår skadefellingslaget, skriver Fylkesmannen i Troms i ei pressemelding.

I tillegg jobber fylkesmannen med disse tiltakene:

  • Gi tilskudd til økt tilsyn og uro i marka (gå manngard)
  • Få inn godkjente hunder for å skremme bjørnen ut av området
  • Få bistand fra andre statlige instanser

Fylkesmannen har vært i kontakt med Statens Naturoppsyn (SNO) som sier at ordførerens ønske om å bruke Forsvaret til å søke etter bjørn fra lufta er uaktuelt. SNO opplyser videre at jakt og felling av bjørn på barmark er svært krevende og at det fort kan bli en tålmodighetsprøve. Det er derfor viktig å bruke ressursene rett, mener SNO.

Miljødirektoratet opplyser til NRK at SNO har de siste to ukene har vært i tett dialog med fellingsleder med råd til fellingslaget og tilbud om bistand. Dialogen fortsetter for å prøve å løse dette på en god måte.

Det har før vært tilfeller av at bjørn har angrepet sauer i dette området. I april i fjor ble en hannbjørn skutt i Bardu etter at den hadde drept sauer.