Finner ikke bjørn som drepte 60 sau: Vurderer å hente dyrene hjem fra beite

Dersom bjørnen går amok igjen og dreper flere sauer i Bardu kan bønder bli pålagt å hente dyrene ned fra beite. Det reagerer bøndene på.

Sau

Denne sauen ble forrige uke trolig drept av bjørn i Øvre Bardu.

Foto: Laila Myrhaug

En bjørn har herjet vilt i Bardu i Indre Troms denne sommeren. Totalt har den drept rundt 60 sauer, og om lag 100 lam vandrer nå rundt på beite – uten mor.

– Det var hjerteskjærende å høre lammene skrike etter mora si, sa sauebonde Laila Myrhaug etter nok et bjørneangrep på sauene hennes i slutten av juni.

Hilde Haug

Fungerende avdelingssjef i Mattilsynet, Hilde Haug.

Foto: Linda Pedersen / NRK

Et skadefellingslag har vært ute for å skyte bjørnen, men foreløpig uten resultat. Derfor vurderer Mattilsynet, som skal ivareta dyrenes velferd, å sende ut et varsel om vedtak om midlertidig nedsanking av sau. Det sier fungerende avdelingssjef i Mattilsynet, avdeling Troms og Svalbard, Hilde Haug til NRK.

– Ifølge rovviltforliket skal det sitte veldig langt inne å ta dyr ned fra beite. Det er i utgangspunktet skadevolderen som skal ut fra prioritert beiteområde, og ikke sauen. I tillegg skal alle muligheter for å få fjernet bjørnen være prøvd. I dette tilfellet har det, tross iherdig innsats, vært vanskelig å få tak i bjørnen, og da må vi vurdere å beskytte sauen.

– Det vil være forferdelig å måtte ta ned dyrene

Dersom vedtaket til Mattilsynet effektueres skal dyrene hentes ned fra utmark av bøndene, og holdes i nærheten av gårdene. Bøndene får da erstatning, slik at de har penger til å eventuelt kjøpe ekstra for. Men det beroliger ikke bøndene NRK har snakket med.

Karl-Oskar Fosshaug

Karl-Oskar Fosshaug er meget kritisk til mulig nedsanking av sau.

Foto: PRIVAT FOTO

– Det er i utgangspunktet håpløst. Skal man ta ned dyrene til gården bruker man opp vinterforet, og det blir ikke mulig å slå gresset dersom dyrene skal beite på innmarka. Og da må man jo kjøpe for til vinteren igjen, sier bonde Karl-Oskar Fosshaug i Bardu.

Både han og hans kollega Laila Myrhaug har opplevd at bjørnen man leter etter har drept flere av sauene deres. Begge sier også at gårdene deres ikke er store nok til alle dyrene. De har om lag tre ganger så mange dyr på beite om sommeren som de har på gården på vinteren.

– Å samle så mange dyr på et lite område vil også føre til større sykdomspress, og fare for smitte, sier både Fosshaug og Myrhaug.

– Det vil være forferdelig å måtte ta ned dyrene, det er rett og slett grusomt, sier Fosshaug. Bøndene mener alle andre tiltak først må prøves.

– Har god dialog

Rådgiver på miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Troms, Andreas Røsæg vil ikke kommentere Mattilsynets mulige vedtak før de har mottatt det skriftlig.

Ifølge Mattilsynet sendes varsel om vedtak sannsynligvis ut i løpet av denne uka. Et varsel er en melding til dyreeierne om at nedsanking kan bli aktuelt dersom skaderisikoen framover blir like stor som den har vært. Partene får komme med innspill og opplysninger som kan ha betydning for Mattilsynets vurdering.

– Vi har god dialog både med det lokale beitelaget, kommunen og fylkesmannen og løpende informasjon fra dem blir viktig å vurdere før vi konkluderer, sier Hilde Haug.

Ingen sauer er funnet drept siste døgnet i Bardu.