Hopp til innhold

Vil vite hva slags hjelp offeret fikk etter at han ble knivstukket første gang

Kvinnen som er siktet for dødelig knivstikking i Vardø fredag, er tidligere dømt for å angripe ektemannen med kniv. Bistandsadvokaten mener menn behandles annerledes enn kvinner når det er vold i nære relasjoner.

Advokat Anne Kroken

Anne Kroken er bistandsadvokat for den etterlatte sønnen til mannen som døde av knivstikkingen i Vardø.

Foto: THOMAS YSTRØM / NRK

Kvinnen i 60-årene ble søndag varetektsfengslet for fire uker, siktet for knivstikkingen som kostet ektemannen hennes livet.

Kvinnen nekter for at hun har knivstukket ektemannen for andre gang.

Før jul i 2022 ble hun dømt til 90 dagers fengsel etter at hun ga ham et dypt kutt i overarmen med en kjøkkenkniv.

I retten forklarte hun at mannen hadde tatt halsgrep på henne og slengt henne i veggen. Hun ble likevel ikke hørt med at knivstikket var gjort i selvforsvar.

Dersom hun virkelig var redd, hadde det vært enklere og mer naturlig å stikke av fra leiligheten enn å hente en kjøkkenkniv, fastslo tingretten i saken for et drøyt år siden.

Kriminaltekniker på åsted i Vardø 24. februar 2023

Kriminalteknikere gransker huset og omgivelsene etter knivstikkingen i Vardø sist fredag. Paret bodde periodevis i byen, men hører hjemme i Sør-Norge.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Ser annerledes på kvinner enn på menn

Anne Kroken er bistandsadvokat for den etterlatte sønnen til den avdøde 63-åringen.

Hun mener det er typisk at det er en annen tilnærming til slike saker når gjerningspersonen er en kvinne.

Kroken spør seg hva slags oppfølging den mannen fikk etter den første alvorlige voldsepisoden.

– Tenker vi oss at det hadde vært motsatt her, at det var kvinnen som var utsatt for knivstikking, og som så fortsatte samlivet, så er jeg ganske sikker på at man ville fått tilbud om hjelp og oppfølging for å hindre at det skulle skje nye farlige episoder.

Kroken viser til Sara-prosjektet, som er politiets faste metode for å kartlegge risiko for partnervold.

– Jeg vet ikke om det har vært noen sånne tiltak her i det hele tatt, og det synes jeg er interessant å prøve å finne ut av.

– Hvem er det i så fall som har ansvaret for å følge opp de involverte etter en sånn voldshendelse?

– Det er et stadig tilbakevendende spørsmål om ressurser. I mange politidistrikter har de egne koordinatorer som har som oppgave å følge opp etter slike hendelser. Men det er ulik kapasitet og kompetanse, sier Kroken.

Kroken sier at voldsutsatte menn formelt sett skal ha samme tilbud som kvinner, men at det i praksis ikke skjer likevel.

Kriminaltekniker på åsted for knivstikking i Vardø februar 2024

Tekniske spor fra boligen i Vardø kan kaste lys over hva som skjedde sist fredag.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Alternative forklaringer

Kroken mener det er naturlig at historikken i forholdet mellom den siktede og den avdøde i Vardø blir et tema i etterforskningen etter hvert, når den hektiske første fasen er over.

Politiet har ingen opplysninger som tyder på at det var andre enn kvinnen og hennes ektemann som var til stede i boligen i Vardø fredag kveld.

De etterforsker likevel om skadene kan ha skjedd ved et uhell eller om mannen har skadet seg selv.

Kroken har inntrykk av at politiet i større grad ser etter alternative forklaringer når det er en kvinne som er siktet.

– Her har vi et tilfelle med en gjerningsperson som tidligere er dømt for alvorlig vold, og som på ny blir siktet for alvorlig vold med døden til følge. Og så er man likevel, i veldig stor grad, villig til å se etter alternative forklaringer til at det faktisk er siktede som er ansvarlig for gjerningen. Man burde gjort det, men gjør det i langt mindre grad, dersom det er en mann som er gjerningspersonen, sier Kroken.

Hun viser til undersøkelser som avslører at kvinner får lavere straff enn menn.

(I Norge har dette vært påvist i saker om promillekjøring. Det har dessuten vært hevdet om voldsutøvere og seksualforbrytere.)

Advokat Jens Bernhard Herstad

Forsvarer Jens Bernhard Herstad anker varetektsfengslingen.

Foto: Kristina Kalinina / NRK

Anker til lagmannsretten

Det er få detaljer fra kvinnens forklaring som er kjent, men hun står fast på at hun ikke har stukket ektemannen.

I fengslingsmøtet søndag hadde hun en tydelig bloduttredelse rundt sitt venstre øye.

Hun ble varetektsfengslet for fire uker, de to første med brev- og besøksforbud.

Saken er anket til lagmannsretten, der den trolig blir behandlet tirsdag eller onsdag, ifølge forsvarer Jens Bernhard Herstad.

Paret bodde periodevis i Vardø, men hører hjemme i Sør-Norge.