Bilsmugler dømt etter mafiaparagrafen

En mann fra Hviterussland er i Norge dømt til fengsel i ett år for organisert kriminalitet. – Høyst uvanlig, sier politiadvokat.

Øst-Finnmark tingrett

UVANLIG SAK: Rettssaken mot en mann fra Hviterussland som ble dømt etter den såkalte mafiaparagrafen, er den første i sitt slag i Øst-Finnmark politidistrikt.

Foto: Erik Lieungh / NRK

– Dette er høyst uvanlig, det er den første saken vi har av denne typen i Øst-Finnmark politidistrikt, sier politiadvokat John-Kåre Olsen til NRK.

Den hviterussiske mannen er nå dømt til ett års fengsel i Øst-Finnmark tingrett etter den såkalte «mafiaparagrafen».

Ifølge dommen skal mannen har vært delaktig i å smugle en stjålet bil fra Østerrike, men ble stoppet på Storskog grensestasjon i Sør-Varanger i sommer. Da var han på vei til Russland.

– Han ble avslørt da han kom til grensestasjonen. Under kontroll av bilen viste det seg at den hadde falske skilter, forklarer Olsen.

Tingretten slår fast at mannen har vært en del av en organisert kriminell gruppe i Polen og Hviterussland. Ifølge Olsen er det svært sjelden at en person som har tatt del i gjerninger i en større kriminell gruppe blir dømt.

Etter at loven ble endret kan de likevel dømmes etter mafiaparagrafen.

– Det er fordi lovgiver har åpnet opp for at også dem som deltar i nettverk, eller som yter bistand til nettverk, har mulighet for å bli domfelt etter den nye straffelovens paragraf 60 a enn det var tidligere, forklarer Olsen.