Hopp til innhold

Ber om frifinnelse av HA-leder

- Det finnes ikke fellende bevis for at min klient er skyldig. Det sa HA-lederens advokat i sluttprosedyre.

Knut Smedsrud

Knut Smedsrud er en av forsvarerne i HA-rettssaken i Tromsø.

Foto: Turi Enoksen / NRK

Advokat Knut Smedsrud ba i Nord-Troms tingrett fredag om at hans klient frifinnes.

Smedsrud forsvarer Ove Jørgensen Høyland, som påtalemyndigheten mener er hovedmannen i den store narkotikasaken.

Ingen hovedmann

– Vi vet ikke om det finnes en hovedmann elller bakmann i denne saken.

– Det finnes ikke et eneste teknisk fellende bevis for at min klient er skyldig, og som knytter han til saken, sa Smedsrud i sin sluttprosedyre.

Advokaten viste til at heller ingen vitner har knyttet Høyland til saken.

– Aktor ber dere om å vurdere skyld basert på bevis som ikke holder den standarden de bør ha, sa Smedsrud.

Aktor la ned påstand om at den antatte lederen i Hells Angels Norge bør dømmes til fengsel i ni år og seks måneder for å ha ledet et nettverk som har transportert store mengder hasj og amfetamin fra Oslo til Trøndelag og Nord-Norge.

– Det er et omfattende bevismateriale som er lagt fram for retten. Det er gjort romavlytting, utskrift av tusenvis av telefonsamtaler og sms. Økonomisk etterforsking. Etterforskinga har vært enormt ressurskrevende. Vi bør ha dette i bakhodet når vi ser hvilke bevis dette har resultert i mot min klient, sa forsvareren.

– I forhold til Høyland finnes det knapt brikker på brettet i puslespillet i det hele tatt. Er det nok til at vi kan se hele bildet?

Høyland har selv benektet enhver befatning med saken. Han ønsket ikke å kommentere aktors påstand til NRK.

– Spesialdesignet for å ramme Hells Angels

Høylands andre forsvarer, Espen Johansen, mener det ikke er ført tilstrekkelig bevis for at noen av de tiltalte kan domfelles etter den såkalte mafiaparagrafen.

– Tiltalen er spesialdesignet for å ramme en motorsykkelklubb for overtredelsen av straffelovens paragraf 60A, som omhandler organisert kriminalitet, sa Johansen.

– Denne saken dreier seg ikke om forhold knyttet til organisert kriminalitet, men handlinger de enkelte tiltalte har utført, sa Johansen.

Forholdene i denne saken er ikke profesjonelle nok til å anvende denne paragrafen, sa Johansen.

– Mangler fellende bevis mot Bardufoss-mann

En 41 år gammel mann bosatt på Bardufoss er også ifølge aktoratet sentral i nettverket. Det er lagt ned påstand om at han dømmes til fengsel i ni år.

– Jeg kommer til å be om frifinnelse for min klient. Det sier 41-åringens advokat, Randulf Schumann Hansen.

– Jeg mener bevisene mot min klient ikke holder, og vil komme nærmere inn på det i min sluttprosedyre, sier Randulf Schumann Hansen til NRK.

Forutinntatte holdninger

Advokat Knut Smedsrud frykter tilknytninga til motorsykkelklubben kan påvirke rettens vurderingsevne.

– Det er ikke Hells Angels som er tiltalt her.

– Jeg stiller spørsmål ved om vår moralske forargelse over HA kan forkludre vår evne til å vurdere skyld. Det er en fare for at vi senker terskelen for å dømme min klient. Det sa Knut Smedsrud i sin sluttprosedyre.

Han mener klienten hans er spesielt utsatt fordi han har frontet Hells Angels.

Forsvareren viste til referat fra telefonsamtaler, hvor han mener aktoratet har misforstått det som er sagt.


– Jeg er ikke den første som reagerer på politiets kreavtivitet når det gjelder å tolke telefonsamtaler.

– Påtalemyndigheten har vært så overbevist om skyldspørsmålet at de har hørt syner, sa Smedsrud.

Sluttprosedyrene fortsetter mandag.