Bedre skoleresultater

Elevene i Finnmark gjør det bedre i både regning, lesing og engelsk sammenlignet med i 2016. Det nasjonale snittet er stabilt og i de fleste fylkene er det kun marginale endringer fra 2016. Finnmark derimot, skiller seg ut med størst positiv endring i resultatene på 8. trinn. Elevenes snittpoeng øker i både regning, lesing og engelsk, og det er markant færre elever på de laveste mestringsnivåene.