Hopp til innhold

Krise i barnehagene – leter etter vikarer på Facebook

Høyt sykefravær i norske barnehager, i kombinasjon med lav arbeidsledighet, har ført til bemanningskrise. Nå tas Facebook i bruk for å få tak i vikarer.

Bemanningstrøbbel i barnehager i Norge. Imi Barnehage i Alta.

Høyt sykefravær i kombinasjon med lav arbeidsledighet, har ført til bemanningskrise i landets barnehager.

Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

– Vi har noen ganger vært nødt til å stenge avdelinger. Andre ganger har vi vært nødt til å be foreldre om å hente barna tidligere på grunn av lav bemanning. Det er ikke lett, sier styrer i IMI barnehage i Alta, Anne Karin Forsberg.

Anne-Karin Forsberg er styrer i IMI barnehage, i Alta. De sliter med bemanning og ber om ekstrahjelper via Facebook.

Anne-Karin Forsberg er styrer i IMI barnehage, i Alta. De sliter med bemanning og ber om ekstrahjelper via Facebook. – Vi trenger tilkallingsvikarer ASAP. Ta kontakt, oppfordrer hun.

Foto: Jonas Løken Estenstad / NRK

Nå har Forsberg tatt i bruk Facebook for å be folk melde seg som ekstrahjelp.

Sykefraværet på landsbasis var i 1. kvartal i år på 7,07 prosent. For barnehagesektoren var sykefraværet i samme periode på 11,7 prosent. Dette tallet har steget jevnt og trutt siden 2018.

IMI barnehage leter etter vikarer på Facebook.

IMI barnehage i Alta leter nå etter tilkallingsvikarer på Facebook.

Foto: Skjermdump Facebook

Ond sirkel

I kombinasjon med svært lav arbeidsledighet i Norge, 3,2 prosent, har dette skapt «den perfekte stormen» for barnehagesektoren. Det er få å velge blant når det skal letes etter vikarer for de som er syke.

Forsberg frykter for konsekvensene, både på kort og lang sikt.

– At vi ikke får tak i vikarer betyr at vi får høyere slitasje på dem som er på jobb. De må ta støyten.

– Spesielt synlig har dette vært i august og september, når vi har tilvenning i barnehagen. Dette betyr igjen at vi risikerer at det blir flere sykemeldinger fordi folk er slitne, sier hun.

Les også Sofie har hatt ansvar for fleire barn enn ho skal: – Vi er slitne no

– For få hender

For Utdanningsforbundet er dette gammelt nytt. De har i flere år prøvd å varsle om bemanningskrisen i barnehagesektoren.

I 2021 ble det blant annet satt spørsmålstegn ved hvor lenge de ansatte i barnehagene klarer å holde ut.

– Den totale grunnbemanningen i barnehagene er for lav. Vi har fått en innskjerpet pedagognorm og bemanningsnorm, men disse er for skjøre. Og det gjør at det blir større slitasje på bemanningen totalt sett.

Vi har rett og slett for få ansatte og for mange barn, sier sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, Mari Ann Milo Lorentzen.

Ann Mari Milo Lorentzen sitter i Utdanningsforbundets sentralstyre.

– Vi har i norske barnehager for få hender og for mange barn, sier Mari Ann Milo Lorentzen i Utdanningsforbundet.

Foto: Stig Weston

Mer til kommunene

Kunnskapsdepartementet er, ifølge statssekretær Halvard Hølleland, klar over bemanningskrisen i norske barnehager. Han sier regjeringen er i gang med tiltak for å bøte på problemet.

– For det første har vi økt kommunebudsjettene ganske kraftig i 2022. Dette gjør at kommunene har mer penger til å ansette flere i faste stillinger.

– Samtidig har vi et fokus på å utdanne flere barnehagelærere og fagarbeidere. Vi må gjøre det slik at flere får lyst til å jobbe i barnehagene. Men det vil ta tid før vi ser virkningen av disse tiltakene, mener Hølleland.

Halvard Hølleland (Ap), statssekretær kunnskapsdepartementet

Statssekretær kunnskapsdepartementet, Halvard Hølleland (Ap), er klar over bemanningskrisen i landets barnehager. – Vi må gjøre det attraktivt å jobbe i barnehage, sier han.

– Er sårbare

Det er imidlertid ikke tvil om at regjeringen har en tøff oppgave foran seg.

For ikke siden 2013 har det vært så lave søkertall til barnehagelærerutdanningene som i år.

Imens står de på ved IMI barnehage i Alta.

Det Forsberg håper på, er at det kommer nasjonale føringer som styrker bemanningen i barnehagene.

– Jeg håper at bemanningsnormen økes. Det er mitt høyeste ønske akkurat nå. Da ville vi vært mindre sårbare ved fravær. Og samtidig ville kvaliteten på det tilbudet som gis blitt bedre, sier hun.