Barn av foreldre med lav utdanning gjør det dårligere i skolen

Nok en gang er det bevist. At barn av foreldre med lav utdanning gjør det dårligere på nasjonale prøver.

Tavle

Det er et tydelig skille mellom de elevene som har foreldre med høyere utdanning, og de elevene med foreldre uten høyere utdanning.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / NTB SCANPIX

Nestleder i Finnmark Undervisningsforbund, Kari Lium

Kari Lium, eder av Utdanningsforbundet i Finnmark, sier at hun ikke kjenner til noen tiltak for å utjevne forskjellene.

Foto: Gunnar Tjikkom / NRK

Det viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Dette kommer tydelig frem blant annet i Finnmark. I fylket har man jobbet i flere år for å bedre resultatene til elevene, forteller Kari Lium, leder av Utdanningsforbundet i Finnmark:

– De gjennomsnittlige resultatene har blitt bedre over årene, men fortsatt så har vi en forskjell etter hjemmebakgrunn, og den har vi så vidt jeg vet ikke funnet noen tiltak på å utjevne, sier hun.

Svakere prøver

Gjennomgangen til SSB, som tar for seg hele landet, viser et tydelig skille mellom de elevene som har foreldre med høyere utdanning, og de elevene med foreldre uten høyere utdanning.

– Det vi ser er at fra ganske tidlig av så er det ganske store læringsforskjeller, sier forsker Anders Bakken ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring.

Det samme viser også annen forskning som er gjort til nå på feltet: Elever med foreldre med høyere utdanning, skårer bedre på nasjonale prøver, enn elever som har foreldre uten høyrere utdannelse.

Forskjellen mellom elevene som har foreldre med utdanning, og elever med foreldre uten utdanning, gir også utslag senere i utdannelsesløpet, forklarer Bakken.

– Vi ser at de går ut med dårligere karakterer fra ungdomsskolen, og det betyr at de i mindre grad kan velge seg de fagene som de kanskje ser for seg inn i videregående. Deretter, i videregående, ser vi at de får svakere karakterer og har større frafall.

Svakt i Finnmark

Tallene Statistisk sentralbyrå har gjennomgått er hentet fra resultatene av de nasjonale prøvene i grunnskolen i 2015, gjort av utdanningsdirektoratet. Der viser tallene at Skoleelevene på 5. 8 og 9 trinn i Finnmark oppnår svakere resultater på nasjonale prøver, enn landsgjennomsnittet.

Dette i engelsk, lesing og matematikk.

Lium, lederen av Utdanningsforbundet i Finnmark, mener det kan være flere ting som ligger til grunn for at det er et skille mellom elevene i fylket:

– Det vi har gjort de siste ti årene er å satse på lese- og regneopplæring. I Finnmark har vi sett en positiv utvikling i resultatene, men vi er fortsatt i nedre del av skalaen når man rangerer fylkene opp mot hverandre.