Aspaker blir fylkesmann for Troms og Finnmark

I dag ble det klart at Elisabeth Aspaker skal være fylkesmann når Troms og Finnmark slås sammen. Hun trer inn i i stillingen 1. januar 2019.

Elisabeth Aspaker ny fylkesmann i regionen

Elisabeth Aspaker gleder seg til å starte i den nye jobben.

Foto: Bård Wormdal / NRK

– Det er en utrolig stor dag for meg, sier Aspaker.

Nyheten ble presentert på en pressekonferanse i Vadsø, av statssekretær i kommunal – og moderniseringsdepartementet, Grete Ellingsen.

Aspaker ble tildelt embetet for Troms fylke i 2014, men på grunn av sammenslåingen av Troms og Finnmark måtte hun søke på nytt.

Etter en ny runde med totalt fem søkere ble det fredag altså klart at hun er den nye fylkesmannen for regionen, utnevnt av Kongen i statsråd.

– Jeg ble veldig glad da jeg fikk stillingen i Troms, men jeg tror kanskje jeg er enda mer glad nå. Dette blir spennende, sa Aspaker på konferansen.

Fylkesmannen være i begge fylkene, mens ledelsen til embetet skal være plassert i Vadsø. Fram til 1. januar 2019 skal man forholde seg til de lokale fylkesmennene.

Elisabeth Aspaker ankommer Vadsø

Det var en smilende Elisabeth Aspaker som ankom Fylkesmannkontoret i Vadsø fredag formiddag.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Lang fartstid i politikken

Elisabeth Aspaker (54) er født i Harstad. Hun ble valgt inn som vararepresentant på Stortinget for Høyre allerede i 1989.

Fra 2005 har hun vært fast representant fra Troms. Aspaker satt først i Stortingets justiskomité, og siden i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen fram til hun ble utnevnt til statsråd i den blå regjeringen. Her har hun vært både fiskeriminister og europaminister.

54-åringen er utdannet lærer og har også lederutdanning fra Høgskolen i Harstad.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker, her under et besøk i Øygarden Hordaland, mener dagens ordning med

Elisabeth Aspaker, her som fiskeriminister under et besøk i Øygarden i Hordaland.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Bekymret for tomme kontor

I Vadsø er det frykt for at Elisabeth Aspaker kun vil ha noen få kontordager i Vadsø selv om regjeringa har sagt at Vadsø skal være et hovedsete.

– Jeg skal ha hovedkontor i Vadsø, så om litt starter boligjakten i her. Men det blir reising også, sier Aspaker.

Leder av Finnmark Arbeiderparti og sentralstyremedlem i Arbeiderpartiet, Ingalill Olsen, sier fylkesmannsreformen må sees i sammenheng med fylkeskommunereformen.

Arbeiderpartiet vil derfor også reversere sammenslåingen av fylkesmannsembetene hvis de kommer i regjeringsposisjon etter valget.

– Hjertelig velkommen

I Tromsø ønskes det nye Fylkesmannen velkommen av Anders Åsheim som er tillitsvalgt i UNIO og seniorrådgiver ved Helse- og omsorgsavdelingen.

– Vi ønsker henne hjertelig velkommen, fra de tillitsvalgtes side kommer vi til å være kontruktiv og positiv, og vil legge til rette for at samarbeidet skal fungere godt, sier han.

Kontoret i Finnmark har fått garanti på at staben ikke skal reduseres som følge av sammenslåingen av embetet. Anders Åsheim håper det ikke vil bety en reduksjon i Tromsø.

– Det gjenstår å se om kommunal- og moderniseringsdepartementet vil gi oss slike økononomiske rammer at det vil ramme bemanningen her i Tromsø. Vi håper ikke det skal skje. Det er arbeid nok til alle, men er avhengig av føringer fra regjeringen om innsparingskrav til embete når det er samlet.