Arktisk jernbane vekker internasjonal oppsikt

Planene for en arktisk jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi i Finland og Kirkenes omtales nå i medier verden over. Denne uka ble det klart at finske myndigheter ønsker å gå videre med planene sammen med Norge.

Kart, jernbane fra Ishavet gjennom Finland, Skibotn, Kirkenes, Murmansk

Både Narvik, Skibotn, Murmansk og Kirkenes har vært vurdert som potensielle isfrie havner for en finsk jernbane. Nå ligger sistnevnte an til å bli en realitet.

Foto: Uutisgrafiikka / Yle

– Dette er en stor dag, sa ordfører i Sør-Varanger Rune Rafaelsen på fredag. Da kunngjorde finske myndigheter at de vil utrede nærmere en framtidig jernbanetrasé mellom Rovaniemi og Kirkenes.

Knyttes til Nordøstpassasjen

Dersom planen realiseres kommer den mer enn fem hundre kilometer lange forbindelsen til å knytte hele det europeiske jernbanenettet til den isfrie havna i Kirkenes – og dermed skipstrafikken mellom Asia og Europa gjennom Nordøstpassasjen, den såkalte nordlige sjørute. Prosjektet er kostnadsberegna til om lag 34,4 milliarder kroner.

Dersom den nordlige sjørute tas i bruk som ny "hovedveg" mellom Europa og Asia, er det snakk om enorme godsmengder som i så fall kan lastes om på tog i Kirkenes.

Dette er prosjektet Arctic Corridor sin visjon for framtidas logistikkløsning i Arktis.

Vil åpne Europa

Finlands trafikk- og kommunikasjonsminister Anne Berner sier til NRK Finnmark at målsettingen med prosjektet er å koble sammen det arktiske Europa og Sentral-Europa.

– Slik får vi ei linje fra Kirkenes til Berlin. Fra et finsk perspektiv er dette også en del av den planlagte tunnelen mellom Helsinki i Finland og Estlands hovedstad Tallinn. Det er også en del av Rail Baltica som EU utvikler. Og for Finland er det også et strategisk tilgangspunkt for polhavet, sier Berner.

Anne Berner

Finlands transportminister Anne Berner på Kirkeneskonferansen tidligere i år.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Norsk-finsk samarbeid

Norske og finske samferdselsmyndigheter har sammen utreda en jernbaneforbindelse mellom Norge og Finland.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) er også svært positiv til prosjektet og åpner for at en jernbane fra Finland til Finnmark kan bli en realitet.

– En jernbaneforbindelse mellom Finland og Nord-Norge kan gi store muligheter for vekst og utvikling i nordområdene. Finnene har foreslått å etablere ei arbeidsgruppe som skal vurdere de neste stegene for utredning av en jernbaneforbindelse mellom Rovaniemi og Kirkenes, og vi ønsker å bidra i denne gruppen, sier Solvik-Olsen i ei pressemelding.

Illustrasjonsbilde, arktisk jernbane

Slik ser Finland for seg endestasjonen for jernbanen mellom Rovaniemi og Kirkenes.

Foto: arcticcorridor

Internasjonal oppmerksomhet

Jernbaneplanene og linken til den nordlige sjørute vekker nå internasjonal oppmerksomhet og er denne uka omtalt blant annet av det statlige kinesiske nyhetsbyrået New China og tyske Der Spiegel.

Ordfører i Sør-Varanger Rune Rafaelsen (Ap) er svært glad for at Finland nå har landa på trasevalget Rovaniemi-Kirkenes. En forbindelse til Troms blir ifølge finnene blir for dyrt og for krevende av naturmessige årsaker.

Rune Rafaelsen

Sør-Varangers ordfører Rune Rafaelsen er svært glad for at Finland nå ser mot Kirkenes.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Rafaelsen er spesielt opptatt av potensialet i det kinesiske markedet.

– Vi driver felles markedsføring av prosjektet (sammen med Finland) overfor det asiatiske markedet. Kineserne er veldig opptatt av dette, og i neste uke skal vi presentere jernbane- og havneutbyggingsplanene for den kinesiske ambassadøren. For Norge og nordområdene blir dette en helt ny situasjon når det gjelder transport og logistikk, sier Rafaelsen.

– Et gigantprosjekt

– Er det økonomi og politisk vilje til å prioritere flere jernbaneutbygginger i Norge?

– Det er mange forutsetninger for å få dette til. For det første de enorme godsmengdene som skal fra Asia til Europa. Det andre er tunnelen mellom Helsinki og Tallinn. Det er et gigantprosjekt, men det har framtida for seg. Det kreves store beslutninger, det er store kostnader, og man må ha en godsmengde som kan forsvare ei slik investering. Det tror jeg man kan få, men forutsetninga er at man bruker den nordlige sjørute, og at man får tilgang til det asiatiske markedet, sier ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen.

Jernbaneprosjekt Rovaniemi - Kirkenes

Til disse stedene kan den nye jernbanen komme.

Foto: Grafikk: Kirkenes Næringshage

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Se Nordnytt 19:45 med programleder Sveinung Åsali

Se Nordnytt 19:45 med programleder Sveinung Åsali