Åpner tilsynssak mot Vadsø kommune etter drapet

Er Vadsø godt nok rustet til å ta imot mennesker som har vært på flukt? Nå skal helsetilbudet i kommunen gjennomgås.

Blomster på drapsåsted i Vadsø

18-år gamle Håvard Pedersen ble drept 14. juli. Han var på jobb på Coop Byggmix i Vadsø da drapet skjedde.

Foto: NRK

Fylkeslegen i Finnmark har startet en tilsynssak mot Vadsø kommune i forbindelse med drapssaken i Vadsø i juli.

Torsdag møtes Vadsø kommune og fylkesmannen til det første møtet.

18 år gamle Håvard Pedersen ble drept på jobb i Vadsø. Før drapet mottok kommunen bekymringsmeldinger om en mindreårig asylsøker fra Afghanistan. 17-åringen er nå siktet i saken.

Håvard Pedersen

Formålet med tilsynet er å se på alle sider ved den tragiske hendelsen som førte til at Håvard Pedersen ble drept på jobb tidligere i sommer.

Foto: PRIVAT

Alt skal gjennomgås

– Vår oppgave er å se om personen som nå er siktet har fått et forsvarlig helsetilbud, sier fylkeslege Eivind Merok.

Vadsø kommune har lang erfaring med å bosette flyktninger. Men fylkeslege Merok har foreløpig ingen mening om kommunen er godt nok rustet til å ta imot mennesker på flukt.

– Det vil saksbehandlingen vi går inn i gi oss bedre svar på.

Kommunens helsetilbud, både før og etter den tragiske hendelsen, skal under lupen. Fylkeslegen sier det også kan være aktuelt å se på barnevernslovgivning og loven om sosiale tjenester.

Eivind Merok

Formålet med tilsynet er å sikre innbyggerne bedre kvalitet på helsetilbudet. Ikke å straffe kommunen, forklarer fylkeslege i Finnmark Eivind Merok.

Foto: Ksenia Novikova / NRK
Otto Strand

– Når en så alvorlig hendelse skjer er det rimelig at vi ønsker å gjennomgå den, sier Otto Strand fungerende ordfører i Vadsø.

Foto: NRK

Fylkeslegen har på eget initiativ startet tilsynssaken mot kommunen. I tillegg har kommunen selv bedt om hjelp fra fylkeslegen.

Varaordfører Otto Strand sier kommunen må lære av det som har skjedd.

– Da er det greit at eksterne kan gjennomgå det som har skjedd, gi oss råd og vurdere håndteringen.

I samme båt

Eivind Merok påpeker at målet ikke er å straffe Vadsø kommune.

– Vadsø kommune viser initiativ til å gå inn i dette som en lærende organisasjon.

Ifølge Merok er begge parter først og fremst er opptatte av at tjenestene skal være så gode som mulig for alle sammen. Uansett status.

Nyheter fra Troms og Finnmark