Ap vil kartlegge mineraler: – Den viktigste skattejakten i nord

Arbeiderpartiet foreslår et nytt krafttak for mineralnæringen. Naturvernforbundet tror forslaget kan være til mer skade enn nytte.

Gruvedrift i Kvalsund

Fra gruvedrift i Kvalsund i Finnmark.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi må skape vekst i hele landet, og få i gang mineralsatsinga igjen etter at H og Frp satt dette på tomgang, sier Martin Henriksen, stortingsrepresentant for Troms Arbeiderparti, i en pressemelding.

Henriksen er også en av forslagsstillerne som blant annet ber om fortgang i kartleggingen av mineraler. .

Martin Henriksen

Martin Henriksen og Arbeiderpartiet vil satse mer på mineralutvinning.

Foto: Arild Moe / NRK

– Dette er viktig for Nord-Norge. Vi vet at det fins store verdier i fjellene, men uten kartlegging og en strategi for å skape ny næring skjer det ingenting. Derfor fremmer Ap dette forslaget, sier Henriksen.

Enorme ressurser

Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) beregner at påviste og antatte ressurser i bakken representerer verdier for 2500 milliarder kroner, og ifølge NHO kan dette gi en bearbeidingsverdi på 8000 milliarder.

Forekomstene er spredt, og mineralnæringen kan derfor gi arbeidsplasser over hele landet.

– Ved siden av å kartlegge mulighetene til marine organismer i havet, er dette den viktigste skattejakten i nord de neste årene, mener Henriksen.

Arbeiderpartiet ber også om en evaluering av mineralloven, for å sikre at ressursene kommer hele det norske samfunn til gode. Dessuten ønsker partiet en styrket forvaltning for blant annet å sikre ivaretakelse av samiske rettigheter.

Naturvernforbundet er ikke imponert

Silje Lundberg

Silje Lundberg, leder av naturvernforbundet mener man må stille miljøkrav før man kan jakte på mer mineraler.

Foto: Petter Strøm / NRK

Leder av naturvernforbundet, Silje Lundberg, mener forslaget til Arbeiderpartiet har lite for seg, hvis det ikke stilles klare miljøkrav før man starter kartleggingen.

Hun frykter det kan bli giv for gruveindustrien, men på bekostning av miljøet.

– Vi ser det i Finnmark, i Repparfjorden, der man ikke bare kommer i konflikt med naturen men også i forhold til samiske interesser. Og vi ser det i Førdefjorden, der man også har tenkt å dumpe avfallet i sjøen. Vi ønsker ikke dette velkommen før Arbeiderpartiet kan vise til hvilke konkrete miljøkrav de er villig til å stille og hvordan avfallet skal håndteres, sier Lundberg til NRK.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Sveinung Åsali Nordnytt

Sveinung Åsali gir deg ukens siste Nordnytt

Sveinung Åsali gir deg ukens siste Nordnytt