Anders Opdahl slutter i NRK etter kun seks måneder

Regionredaktøren for NRK i Nord-Norge, Anders Opdahl (37) forlater stillingen etter kun kort tid og går tilbake til Amedia igjen, hvor han blir konserndirektør for innhold.

Opdahl går av

Det ble et kort NRK-opphold for tidligere Nordlys-redaktør Anders Opdahl. Nå går han til stilling som konserndirektør i Amedia.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Oppholdet i NRK ble noe kortere enn jeg hadde tenkt. Men når denne muligheten dukket opp, kunne jeg ikke si nei.

For Opdahl som har vokst opp i avisbransjen er det en helt unik sjanse å få jobbe med utvikling av innhold med et så stort og bredt mandat.

– Ikke minst fordi bransjen er i en krevende situasjon, med både faremomenter og store muligheter, sier Anders Opdahl, som takket ja til jobb i NRK i februar 2016, og tiltrådte stillingen i månedsskiftet mai/juni.

Får ansvar for innholdsutvikling

I den nye stillingen inngår han i Amedias konsernledelse, og får et overordnet innholds- og utviklingsansvar for alle de vel 65 mediehusene i pressegruppen.

Om NRK slår han fast:

– Å få oppleve NRK fra innsiden har vært spennende, og jeg er uansett takknemlig for den tilliten jeg ble gitt av distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen.

Opdahl har vært i stillingen som regionredaktør i seks måneder, og sier han setter stor pris på at han har fått lov til å bli kjent med masse dyktige og dedikerte mennesker.

– Jeg er, for å si det forsiktig, minst like glad i NRK nå, som da jeg takket ja til jobben i februar. Jeg er sikrere enn noen gang på at NRK er landets fremste garantist for en felles norsk offentlighet på Norges premisser. Å ha en sterk allmennkringkaster, er viktigere enn noen gang, sier Opdahl.

Han tror det blir mye NRK-kontakt også i den nye stillingen

– Det hyggelige er at jeg helt sikkert får mye med NRK å gjøre. Thor Gjermunds kronikk nylig danner jo en ramme jeg kjenner meg igjen i. Og da blir samarbeid mellom aktører og sømløst samspill utrolig viktig, sier Anders Opdahl.

Opdahl går av

Anders Opdahl informerte torsdag de ansatte i NRK Troms at han går av som regionredaktør. Opdahl har fått ny jobb i Amedia, og tar med seg familien til Oslo for den nye jobben.

Foto: Petter Strøm / NRK

Ønsker Anders lykke til

Distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen beklager at Anders Opdahl velger å gå fra NRK etter så kort tid, men forstår at han er fristet av en så spennende jobb som konserndirektør for innholdsutvikling Amedia.

Grethe Gynnild-Johnsen, distriktsredaktør NRK

Grethe Gynnild-Johnsen, distriktsredaktør NRK skulle gjerne hatt Opdahl med videre.

Foto: Anne Liv Ekroll / NRK


– Jeg skulle gjerne hatt han med videre til å bygge mer innhold fra nord i NRK, men jeg ønsker han lykke til videre i Amedia, sier hun.


Fram til i alle fall over jul, vil de tre distriktskontorene i nord bli styrt av de tre distriktsredaktørene Morten Ruud, Pål Hansen og Tone Kunst.

– Jeg har full forståelse for at Anders synes jobben i Amedia er et spennende tilbud. For NRKs del er det veldig synd at han slutter. Han har kommet inn med en del tanker, ideer og erfaringer vi har hatt bruk for, og kunne hatt bruk for i fremtiden, sier distriktsredaktør i NRK Troms, Pål Hansen.

Stillingen som regionredaktør vil bli lyst ut raskest mulig.