Hopp til innhold

Atomubåter i Tromsø

Forsvaret har levert en 80 siders risiko- og sårbarhetsanalyse for anløp av atomubåter på Tønsnes i Tromsø. Rapporten er unntatt offentlighet. Nå skal det gjennomføres en øvelse og et folkemøte før det blir ubåtanløp, opplyser Statsforvalteren.

Amerikansk ubåt
Foto: Paul Farley / AFP