Hopp til innhold

Alger drepte trolig 38.000 laks på oppdrettsanlegg

Alger i kombinasjon med bruk av hydrogenperoksid tok trolig livet av 38 000 oppdrettslaks ved Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm i Sør-Troms.

Alger i sjøen utenfor Troms

Satellitt fra NASA tok dette bildet over kysten av Troms i slutten av juli. Bildene viser den omfattende algeoppblomstringen på kysten.

Foto: NASA Earth Observatory

Laksen måtte destrueres og utgjør et tap på i overkant av 5 millioner kroner. Uhellet skjedde i forbindelse med avlusning ved lokaliteten Kastberget på vestsiden av Rolla.

Daglig leder Jan Petter Berg i Fish Vet Group, som analyserte prøver av laksen mener de har funnet svaret på hvorfor fisken døde.

«Kveler» laksen

– Det er helt klart at alger kan gi så store skader på gjellene på fisken at den får problemer med oksygentilførselen i forbindelse med behandling med hydrogenperoksid. Algene tetter gjellevevet som gjør at fisken får store utfordringer ved annen type behandling, sier Jan Petter Berg til NRK.

Driftssjef Lars Berg ved Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm sier laksen døde samme dag som fisken ble avluset med hydrogenperoksid. Også han tror det har vært en medvirkende årsak til tapet av 38 000 oppdrettslaks.

– Forsvarlig

– I forkant av en slik behandling bruker vi en sikteskive for å se hvor mye alger det er i havet. Vi senker den ned til syv til 10 meter. Vi fant det forsvarlig å avluse laksen med hydrogenperoksid, men i dette tilfellet har nok algene gitt fisken skade, sier Berg.

Satellittbilder viste i forrige uke store konsentrasjoner av algen Emiliania Huxley utenfor kysten av Troms. Det er et planteplankton som blomstrer opp i varmt og stille vær.

Lars Berg sier det en veldig sannsynlig at det er denne algen som tok knekken på oppdrettslaks i fire av 12 merder ved Kastberget, vest av øya Rolla i Ibestad.

5 mill. i tap

Nå må bedriften selv ta det økonomiske tapet fordi 38 000 oppdrettslaks er for lite til å utløse forsikring og egenandel.

Ved Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm bruker de flere metoder for å drepe lakselusa, blant annet laser.

– Den dreper lakselusa og i kombinasjon med hydrogenperoksid hjelper det. Vi skulle også ha brukt rognkjeks til å ete lusa, men rognkjeks er litt vanskelig å få ta i, sier driftssjefen ved Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm.

Siste fra Troms og Finnmark