Alene vil småkommunene slite

KS-leder leder i Finnmark, mener folkefattige kommuner i Nord-Norge må knytte tettere bånd for å klare samhandlingsreformen.

Rolf Einar, vardø kommune

Leder for KS i Finnmark, Rolf Einar Mortensen, mener de fleste kommunene i Nord-Norge vil få problemer med å takle samhandlingsreformen alene. – Løsningen er enten kommunesammenslåing eller tettere samarbeid, sier han.

Foto: Vardø kommune

Legemangel og store avstander kan gjøre samhandlingsreformen mindre effektiv i Finnmark enn i resten av landet.

Samhandlingsreformen innføres i hele landet 1. januar 2012 og skal blant annet bidra til å løse legemangelen og gi et bedre helsetilbud til befolkningen.

Leder for KS i Finnmark, Rolf Einar Mortensen, tror ikke innføringen vil gå helt problemfritt.

– Det er ikke tvil om at det ligger noen skjær i sjøen, men det er noe som heter at veien blir til mens man går. Det er vel de færreste kommuner i Nordland, Troms og Finnmark som klarer dette alene.

For disse kommunene finnes det bare to løsninger mener Mortensen.

– Enten må kommunene slå seg sammen eller inngå et forpliktende interkommunalt samarbeid.

Frykter lang vei til helsetjenestene


Fylkeslege Karin Straume frykter at et interkommunalt samarbeid ikke vil gi helsetilbudene nært nok befolkningen.

– Det er langt mellom mange kommuner i Finnmark og hvis kommunene skal samarbeide vil det kanskje bli vanskelig å levere alle tjenestene nært nok til der folk bor.

Det er ikke bare et interkommunalt samarbeid Straume er skeptisk til. Hun tror heller ikke legedekningen blir bedre.

– Det foreslås mange nye stillinger til kommunehelsetjenesten og vi vet av all erfaring at når det blir nye legestillinger i sentrale strøk så fylles de opp før noen søker utkantene, sier Straume.