Kommunene ikke klar for samhandling

Nesten halvparten av listetoppene i kommune-Norge tviler på om deres kommune er klar for å gjennomføre samhandlingsreformen fra årsskiftet.

Video Pleiere kaller norsk eldreomsorg forferdelig
Foto: Nyhetsspiller

Samhandlingsrefomen er én av den rødgrønne regjeringens prestisjeprosjekter. Reformen skal gjøre både kommunale og statlige helsetjenester bedre samkjørt, men nå begynner lokalpolitikerne å frykte for innføringen.

Les også: Samarbeid, ikke sammenslåing
Les også: Ikkje klare for Samhandlingsreforma
Les også: Ny reform blir dyr for kommunene

NRK har spurt lokale listetopper i alle landets kommuner om deres kommune er godt nok forberedt på å gjennomføre samhandlingsreformen fra årsskiftet.

Svaret er alt annet enn oppløftende for reformen.

Usikre på gjennomføringen

Frp-leder Siv Jensen før tirsdagens partilederdebatt i Stortinget

Siv Jensen (Frp)

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX
Bent Høie

Bent Høie (H)

Foto: NRK

Av de 1 897 listetoppene som har svart på rundspørringen sier mer enn 45 prosent at de frykter at deres kommune ikke er klar til å gjennomføre reformen, eller at de er sikker på at kommunen ikke er klar.

Det betyr at nesten halvparten av alle listetopper i kommune-Norge er usikre på om kommunen de skal representere etter valget faktisk vil være i stand til å overta de nye helseoppgavene kommunene skal få.

Både Høyre og Fremskrittspartiet sier det er på høy tid at regjeringen drar i nødbremsen på hele prosjektet.

– Vi har advart mot en for rask gjennomføring av en reform kommunene ikke er i stand til å ta. Dette er snakk om å overføre helseansvar fra sykehusene til kommunene, men det er fortsatt mange uløste oppgaver, sier partileder Siv Jensen (Frp) til NRK.

Hun sier hun frykter for pasientsikkerheten dersom regjeringen beholder fremdriftsplanen slik den er i dag.

– Ta ordførerne på alvor.

Den bekymringen deler helsepolitisk talsmann Bent Høie i Høyre.

– Regjeringen må ta ordførerne på alvor. Helsetilsynet har sagt at eldre pasienter allerede i dag blir liggende for lenge i kommunehelsetjenesten før de kommer på sykehus. Innføres dette kan resultatet være at eldre kommer enda senere på sykehus, sier Høie.

Jensen frykter at refomen ender i fiasko.

– I verste fall kommer gjennomføringen av denne reformen til å få NAV-reformen til å fremstå som en suksesshistorie, og vi vet jo alle hvordan den gikk. Det sier vel i grunnen alt om alvoret her, sier Jensen.

(Se video)

Video Tvil om samhandlingsreformen

Tvil om samhandlingsreformen

SISTE NYTT

Siste meldinger