Fortsatt skepsis til utslippsplaner

Selv etter folkemøte i går kveld er det stor skepsis til Sydvaranger gruves planer om økte utslipp.

Sydvaranger Gruve ved Bøkfjorden
Foto: Arnestein Jensen / NRK

Selskapet ønsker å kunne intensivere drifta, og har derfor søkt om å få øke utslippsmengden.

I går inviterte de til folkemøte med eksperter fra Statens Forurensingstilsyn og Norsk institutt for vannforskning.

Bekymret for gift

De klarte ikke å overbevise alle i forsamlingen om at dette er en god idé.

I søknaden ber Sydvaranger Gruve om en mulighet til å doble utslipp til fjorden, og å bruke et giftig kjemikalie kalt lilaflot. Et stoff ekspertene på møtet sa at man ennå vet lite om.

SV-politker Lisbeth Isaksen har sammen med de andre kommunepolitikerne allerede avvist den nye søknaden med krav om konsekvensutredning.

– Jeg tror jo nå at de som skal ta de endelige avgjørelsene forstår hva vi er opptatt av, så det er jeg beroliget på. Men jeg er kjempeurolig for hvor lite de faktisk vet om dette giftstoffet lilaflot og konsekvensene av bruken av dette, sier hun.

– Med ryggen inn i framtida

Men giftbekymringen til tross, for Fagforbundet er hensynet til arbeidsplasser vel så viktig.

– Nå har man investert over 900 millioner, og så setter man en sperre for drifta. Spesielt er dette uheldig i den verdenssituasjonen vi har nå, hvor det brukes pakke på pakke for å redde arbeidsplasser land og strand rundt, og så kan dette stoppe fortsatt på målstreken. Det er å gå med ryggen inn i framtida, mener Øystein Hansen, Ap-politiker og representant for Fagforbundet.

Hovedaksjonær i Northern Iron som eier Sydvaranger Gruve, Felix Tschudi, var også tilstede på gårdagens folkemøte.

Han sier at den nye utslippssøknaden dreier seg om muligheten for å lage et renere og mer konkurransedyktig produkt. Dette sikrer arbeidsplasser i krisetider, og sånn sett er det en investering i framtiden, mener Tschudi.

– Det det er spørsmål om her er å se hva som er de virkelige konsekvensene. Og er de så viktige eller betydningsfulle at man skal ta risikoen på å ikke si ja, spør han.