Hopp til innhold

«Nå kan samarbeidet ryke»

De kommende tre uker avgjør om det politiske vennskapet i Tromsø mellom Høyre og Fremskrittspartiet i byrådet ryker. En avtale med Sametinget skaper bitre følelser. Frontene er steile, skriver vår medarbeider Lars Egil Mogård.

De borgelige i Tromsø

Det borgerlige byrådet i Tromsø.

Foto: NRK

Lars Egil Mogård

Det er sterke følelser i sving i denne saken. Fremskrittspartiet føler seg lurt av Høyre, ordføreren og Venstre.

Det skal angivelig ha kommet som en stor overraskelse på Frp at det ble jobbet med en samarbeidsavtale med Sametinget.

– Svik og dolkestøt

Etter at ordfører Jens Johan Hjort (H) stolt kunne fortelle at avtalen var klar, eksploderte de ledende Frp-politikerne i Tromsø i sinne. Først og fremst partiets sterke mann, Jan Blomseth, som mente avtalen var et svik. Han mener kampen mot å innlemme Tromsø i det samiske språkforvaltningsområdet var en viktig årsak til den borgerlige valgseieren for knapt to år siden.

Frp mener avtalen ligner svært mye på det partiet og velgerne sa nei til ved valget. Den nye avtalen er et dolkestøt, og vil koste kommunen uante summer, sa Blomseth.

Frp-ledelsen i Tromsø har skaffet seg ryggdekning hos deres egne medlemmer om å kjempe mot, og stemme nei når kommunestyret skal behandle saken den 24. april.

Også varaordfører Anni Skogman fra Frp, og partiets byråder er sure. Samarbeidsklimaet er elendig. Det lover dårlig.

Slik er avtalen

Det er ulike tolkninger om hvor omfattende og viktig avtalen med Sametinget er.

Venstres byråd, Jonas Stein, som var med på å forhandle fram avtalen, skriver på Venstres hjemmeside:

«Avtalen skal legge til rette for et langvarig og forpliktende samarbeid mellom Tromsø kommune og Sametinget. Den har blant annet som intensjon at forholdene legges bedre til rette for tilpassede kommunale tjenester for den samiske befolkningen og en generell styrking av tilbudet. Avtalen inneholder også punkter om informasjon, språkopplæring, barn og unge, helse- og sosialtjenester og ikke minst intensjonen om å etablere en permanent samisk møteplass i Tromsø

Jens Johan Hjort og byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H) mener avtalen er uproblematisk, og bør vedtas.

Motstand også i Høyre

Nå er det slett ikke bare Frp som reagerer. Også i Tromsø Høyre er det mange som reagerer på avtalen.

NRK kunne før påske avdekke at sju av 16 i kommunestyregruppa til Høyre går imot avtalen.

At motstanden var så sterk, kom svært overraskende på ledelsen i Tromsø Høyre. Dette hadde man ikke regnet med.

Gruppelederne møtes

De kommende dager blir det møter mellom Frp og Høyre, først og fremst mellom gruppelederne.

Høyres gruppeleder Rolleiv Lind har en vanskelig oppgave. Han har de siste månedene framstått som et «Orakel i Rådhuset» med lange avisinnlegg om dårlig ledelse i Troms fylkeskommune.

Lind ser ut til å ha løsningene på de fleste problemer. Nå skal han forsøke å lede partiet gjennom vanskelige og tøffe forhandlinger med Frp som er særdeles misfornøyd med ordførerens ledelse av denne saken.

Nå skal Rolleiv Lind selv bevise om han duger som fredsmegler i en strid med et hissig Frp.

Misnøye om flere saker

Dersom det ikke blir enighet, kan samarbeidet i byrådet ryke. Da vil trolig Frp velge å trekke seg. Tromsø vil kunne få et mindretallsbyråd med Høyre, og kanskje også med Venstre.

Det skal også være flere politiske saker som Frp er misfornøyd med. Det borgerlige flertallet i kommunestyret har åpnet for en storstilt privatisering av kommunale tjenester.

Lite har foreløpig skjedd. Det har blitt mange ord. Og deltakelsen i byrådet ser ikke ut til å ha skaffet Frp noen særlig økt velgeroppslutning i Tromsø.

Partiets strateger synes det går for seint å få se de store endringene borgerlig politikk i Tromsø skal representere.

Men å gå ut av et byråd har også sin pris, også økonomisk. Det er godt betalte verv byrådene og deres politiske rådgivere har i dag.

Ja til byråd i mindretall

Opposisjonen i kommunestyret vil synes det er greit med et byråd i mindretall. Det må søke samarbeid fra sak til sak med ulike partier. Det vil åpne opp for mer brede diskusjoner i kommunestyret om politikken som skal føres. Høyre vil lengst mulig forsøke å unngå dette, men kan måtte innse de politiske realiteter.

Så får vi se om samarbeidsavtalen med Sametinget blir vedtatt, tross motstanden i Frp og Høyre.

Ordfører Jens Johan Hjort har fått et vennskapsbånd fra Sametingets visepresident Laila Susanne Vars. Det båndet vil han nok beholde, selv om de politiske båndene mellom Høyre og Frp kan ryke.