Hopp til innhold

– Ungene lurer på om vi må flytte

Lekkasjer om kutt i Forsvaret skaper stor usikkerhet om framtiden.

Jan Helge Andersen

Major Jan Helge Andersen foran huset sitt i Indre Troms. Både han og kona, som også er befal, frykter for sin yrkesmessige framtid.

Foto: Nils Mehren / NRK

Lekkasjene om at forsvarssjefen ønsker å fjerne mange befals- og sivile stillinger og kutte i antall vernepliktige soldater fra Skjold og Setermoen i Indre Troms, skaper sterke reaksjoner. Forsvarssjefen ønsker også mer vervet personell i stedet for vernepliktige soldater.

Ansatte og politikere i forsvarskommunene mener de mulige kuttene er i strid med regjeringens intensjoner om satsing i nordområdene, der Forsvaret spiller en viktig rolle. De misliker sterkt at tyngdepunktet i hæren kan bli flyttet sørover.

24. november legger forsvarssjef Harald Sunde fram sine fagmilitære råd. Kontroll- og varslingsstasjonen CRC Sørreisa, Troms Militære Sykehus på Setermoen, flyplassen på Bardufoss, og bataljonene i Indre Troms kan alle bli berørt.

Går til kamp mot kutt

I Troms mobiliserer nå politikerne til kamp, forteller nyvalgt ordfører i forsvarskommunen Bardu, Arne Nysted fra Arbeiderpartiet.

Marit Siljebråten

Marit Siljebråten (Ap) mener eventuelle forsvarskutt vil bryte med regjeringens nordområdesatsing.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Jeg er glad jeg er medlem av et parti som er i regjering, og som har sagt at forsvarets tilstedeværelse i nord skal være en del av nordområdeperspektivet. Alle vet at Forsvaret er en stor og viktig institusjon i Indre Troms. Så hvis det er hold i lekkasjene, så vil det få store konsekvenser, sier Nysted til NRK.

Også partikollega i kommunestyret, Marit Siljebråten, liker dårlig det hun hører.

– Jeg er sjokkert. Dette er en avsporing fra den retningen regjeringen har valgt å føre – nemlig at hæren skal ha hovedtyngdepunkt både i nord og i sør. Kuttene vil også være en klar avsporing i regjeringens nordområdesatsing, sier hun.

Frykter for framtiden

Major Jan Helge Andersen er en av mange offiserer som har etablert seg med familie og hus i Indre Troms, og som kan gå en usikker framtid i møte.

– Dette skaper en stor usikkerhet for meg og familien min. Kona mi jobber også som offiser i Forsvaret. Vi hadde planlagt å ha en livslang karriere i Forsvaret her. Men blir det kutt som bebudet, så er framtiden usikker. Dette påvirker oss, og selvfølgelig også ungene. De lurer på hva som skjer og om vi må flytte, sier Andersen til NRK.

Hovedtillitsvalgt rystet

Hovedtillitsvalgt Pål Nygaard i Norges Offisersforbund i Troms er rystet over lekkasjene, som han sier skaper usikkerhet blant de ansatte.

Pål Nygaard

Hovedtillitsvalgt Pål Nygaard sier kutt vil få store konsekvenser.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Fjerner man over 500 stillinger vil det gi betydelige konsekvenser for dette området, sier Nygaard til NRK.

Han mener blant annet at det vil bli umulig å skaffe nok soldater til Panserbataljonen på Setermoen, dersom 2. bataljonen på Skjold legges ned.

– Det er mange fordeler ved å ha vervet mannskap i en bataljon, og det er vi i utgangspunktet ikke mot. Men hvordan skal man skaffe soldater til de vervede bataljonene, spør Nygaard.

Støtter vervet mannskap

Men tidligere forsvarssjef Sverre Diesen synes det er en god ide at panserbataljonen skal bli en vervet bataljon:

– Det er Generalinspektøren for hæren som sier at det i dag tar ni måneder før en vernepliktsavdeling er trent til å løse de oppgaver som de i verste fall kan bli satt til. Og det er også politisk erkjent, sier Diesen.

Nygaard i Norges Offisersforbund sier han er innforstått med at folk som velger å jobbe i Forsvaret må være innstilte på forandringer. Men nå er det nok, mener han.