– Tilskudd ble sovepute

Visit Tromsø-sjef mener næringslivet må ta mer ansvar i nytt reiselivsselskap.

Visit Tromsø-logo

Mange har ønsket tjenestene til Visit Tromsø, men få har vært villige til å betale. I går ble reiselivsselskapet slått konkurs.

Næringslivet i Tromsø har satt sin lit til at offentlige midler skulle finansiere prosjektene i selskapet. Avtroppende leder i Visit Tromsø, Anne Berit Figenssu tror millionene fra kommunen og Staten gjennom RDA-kassa har blitt en sovepute. Hun mener næringslivet selv må ta et mye større økonomisk ansvar når et nytt selskap dannes.

– Spesielt reiselivsnæringen må være villige til å bla opp for et felles salgs- og markedsføringsselskap, men også annen næringsvirksomhet som tjener på at det kommer turister må være villige til å bidra.

Vil ha lokal avgift

Ifølge Figenschau kan en lokal avgift for å sikre driften til et nytt reiselivsselskap være en mulighet.

– Som fiskeribedrift kan man ikke eksportere fisk helt uten videre, man er lovpålagt å betale en viss andel til et felles markedsføringsselskap. En slik ordning finnes ikke i reiselivet, men jeg tror man må være villig til å ta en runde på hvordan man kan få til noe slikt.

Men Figenschau advarer mot hastverk når et nytt reiselivsselskap skal etableres. Det aller viktigste nå er å sørge for at turistinformasjonen opprettholdes, mener hun.

– Oppgaver utover turistinformasjon tror jeg man må bruke litt tid på. Man må finne ut hva som er viktig at man ivaretar, og hvem som skal betale for oppgavene.