– Syria-flyktninger koster over 25 millioner kroner

Det vil koste Tromsø kommune over 25 millioner kroner å ta mot 140 syriske flyktninger, sier Frps gruppeleder. Det har ikke kommunen råd til, mener Jan Blomseth.

Syriske flyktninger

FN mener det er 2,5 millioner syrere har flyktet fra Syria siden krigen startet for tre år siden.

Foto: BULENT KILIC

Tirsdag vil byrådet presentere kostnadene til Tromsø kommunestyres vedtak om å ta imot syriske flyktninger.

– Ut fra den informasjonen jeg har vil det koste kommunen over 25 millioner kroner i året, og dette er utgifter vi ikke får dekket av staten, sier Jan Blomseth.

Jan Blomseth

Jan Blomseth, Frp mener Tromsø kommune ikke har råd til å ta imot syriske flyktninger.

Foto: Gunnar Grindstein / NRK

Tromsø kommune har store økonomiske problemer. Det kan ligge an til et merforbruk på 70 millioner kroner dersom det ikke settes inn tiltak allerede nå. Byrådet mener det bør spares inn 49 millioner kroner. Det vil ramme alle områder av kommunens drift. Det er ikke satt av noe til syriske flyktninger.

SV: – Staten betaler

Det var SVs Ingrid Kielland som fremmet forslaget i kommunestyret som fikk flertall med ordførerens dobbeltstemme. Kielland sier det var ei forutsetning for vedtaket at staten skulle dekke mesteparten av utgiftene til kommuner som tar imot syriske flyktninger.

– Dette er jo kvoteflyktninger som staten gjør vedtak om at Norge skal ta mot, og som skal bosettes i kommunene. Og da gjelder den vanlige finansieringa av bosetting av flyktninger. Det betyr at Tromsø kommune i utgangspunktet ikke skal få merutgifter, sier Kielland.

Hun er spent på regnestykket som byrådet vil presentere. Saka skal drøftes i kommunestyret i neste uke.

Dugnad

Blir det nå en diskusjon i kommunestyret om kommunal pengebruk på flyktninger?

Ingrid Kielland

SVs Ingrid Kielland fremmet forslaget i kommunestyret om å ta imot syriske flyktninger.

Foto: Privat bilde

– Dette er et vedtak som flertallet stemte for, og som uttrykker Tromsø kommunes vilje vil å være med på en internasjonal solidaritetsdugnad for å hjelpe i den største flyktningtragedien siden andre verdenskrig. Da må vi alle være med på å bidra, sier SVs Ingrid Kielland

Byråd Anna Amdal Fyhn, som har ansvaret for flyktningtjenesten, vil overfor NRK Troms ikke kommentere kostnadene før saka presenteres tirsdag formiddag.

Enorme kostnader

Jan Blomseth fra Frp mener det blir vanskelig å finne penger til syriske flyktninger.

– Dersom kommunen skal påta seg ansvaret for 140 flyktninger over to år vil kostnadene eksplodere, sier Jan Blomseth.

– Disse personene vil trenge både skole og barnehageplasser. De vil ha behov for helsetjenester. De kommer fra land der det er krig. Mange har sikkert krigstraumer. Dette vil koste kommunen mye, utover tilskuddet vi eventuelt får fra staten.

Men Tromsø kommune har et budsjett på flere milliarder kroner. Er det ikke mulig å finne plass til dette for å kunne vise medmenneskelighet overfor flyktninger fra Syria?

– Det er selvfølgelig mulig å finne plass i budsjettet. Men da må vi kutte på andre områder. Men jeg vet ikke om man vil kutte på skole og eldreomsorg, sier Blomseth.

Mot eiendomsskatt

Han sier at dem som har gjort vedtaket i kommunestyret er blant de politikerne som klager mest på at kommuneøkonomien er dårlig.

– Nå er man med på å gjøre kommuneøkonomien enda verre. Fortsetter vi slik, har vi full fart mot full eiendomsskatt i Tromsø kommune.

Dersom kommunestyret står fast på vedtaket sitt om å ta mot 140 flyktninger, hvilke konsekvenser bør dette får for byrådet?

– Byrådet må ta det til etterretning, men det vil være en umulig oppgave for byrådet å få det gjennomført, sier Frps gruppeleder.

Bør byrådet gå av?

– Det vil jeg ikke ta stilling til nå. Men dersom kommunestyrets flertall opprettholder sitt vedtak, så setter man både kommunestyret og byrådet i en forferdelig klemme. Tromsø kommune har ikke disse pengene, og man vil heller ikke få disse pengene, mener Frps gruppeleder Jan Blomseth.